Welcome to Planet Earth

EVOLUTIE VOLGENS PENTAGRAM………..

De aarde en haar elementen..

In den Beginne was er……..

 

 

Doordat Zon en Maan “ in elkaars” energieveld kwamen ontstond “oerknal” waardoor geboorte van Planeet aarde heeft kunnen plaatsvinden..

 

Stof  ( Aarde) en water ( Basis element aarde , de planeet in wording …

 

Lang lang geleden circuleerde de aarde haar rotatie,s kleiner en sneller. Dagen waren korter een atmosfeer nog niet gevormd.

 

 

Als kind van de Zon en Maan zou zij water en vuur met zich mee dragen, de basiselementen van deze planeet waren “geboren”… ( Aarde als 1e element, Vuur Binnenzijde Water buitenzijde.. energie zal zich nu van buiten naar binnen keren.. )

De planeet aarde circuleerde door in haar baan wiegend tussen haar Vader en Moeder in De Zon en de Maan.

Doordat ze steeds groter en groter werd door middel dat de aardas uitzette van binnenuit en ze zich langzaam ging ontwikkelen in de loop van de evolutie heen begon zich langzaam leven te ontwikkelen op deze planeet genaamd Aarde.

De eerste elementen van Vuur werden zichtbaar een nieuw element was toegevoegd..

 

 

Tijd kende onze planeet niet want de ontwikkeling van leven ging in zo,n voor aards begrippen snel tempo dat de aarde amper “tijd” kende zich te bekommeren om behoud van levens, ze was echter slechts bezig met het voortstuwen en hogerop komen in de baan van evolutie.

In den beginnen toen water en stof begonnen te groeien was er voor het gezicht nog vrijwel geen leven op aarde, echter het integendeel was waar, de aarde groeide en groeide van binnen uit een grote Magmabol binnenin de aarde begon zich te vormen en de eerste tekenen van leven werden feitelijk en bewezen.

 

De eerste tekenen van Vuur en aarde waren geboren…( Tweede Zon en Maan Passage)

 

(Tweede Zon en Maanpassage) ( + aarde is 3)

 

Exact zoals waargenomen en voorspeld groeide het kind aarde veilig wiegend in de baan tussen haar grote vader en moeder in de Zon en de Maan.

De grote “ouders” zorgden ervoor dat het kind aarde kon groeien naar hartelust zonder de grote schade op te hoeven lopen die zij hadden meegemaakt.

De aarde groeide en groeide en kreeg steeds meer haar vorm en ontwikkelde zich door en door.

Exact op het aangegeven moment was de tijd daar om een baan op te mogen schuiven in de veilige baan van de Zon Maan en hun kind aarde en stapte hogerop in het “ eerste levensjaar” van de Aarde ook wel eerste Zon en Maan passage genoemd.

Door deze stap hogerop werd een nieuw element toegevoegd en vele vulkanen ontstonden op de veelal ruwe aardkost ofwel de huid van de aarde.

Doordat de aarde van binnen uit groeide waren de processen van leven boven op aarde zeer onstuimig en zorgden voor veel weerstand tussen de levenden en de doden.

Doordat vulkanen hun lava en “stoom uitstuwden” ontstond langzaam een atmosfeer rondom de aarde heen en het nieuwe element Lucht was geboren.

 

De aarde kende maar een zeer nauwe atmosfeer die haar begon te beschermen tegen komeetinslagen en Meteorieten.

Weer groeide de aarde door en door en vormden zich nieuwe levensvormen die zich razendsnel ontwikkelden met de evolutie van de aarde mee.

Opnieuw was de “leeftijd” bereikt van het kind aarde waarin ze weer een stapje hogerop mocht klimmen en dichterbij haar vader en moeder in mocht komen wiegen.

 

( Aarde “groeit” als het ware door te wiegen tussen de zon en de maan in, in vorm van DNA.. )

 

                      

En weer opnieuw vormde zich met grof geweld vele nieuwe levensvormen op planeet aarde.

Door de stap dichterbij haar Vader en Moeder begon de aarde zich meer en meer te ontwikkelen en begon haar eigen krachten te vormen.

Door een nieuw toegevoegd element Lucht kon de aarde zich beginnen haar zelf in bescherming te gaan nemen om zich met haar eigen energie te gaan beschermen.

De eerste opbouw van de aardse elementen waren geboren, Lucht Aarde en Vuur begonnen samen te werken. De geboorte van de drie elementen der Aarde waren geboren. ( Derde Zon en Maan passage).

 

 

Derde Zon en Maanpassage ( + aarde = 4 )

 

Door toevoeging van “lucht” ( Atmosfeer) kon de aarde zich meer en meer gaan beschermen tegen pogingen van buitenaf de aarde te ontnemen van leven zoals op vele andere planeten wel is gebeurd.

Door de Veilige Samenwerking tussen de Vader en Moeder kon het kind Aarde meer en meer zich ontwikkelen en groeide door en door met de baan van evolutie mee..

De rest volgde elkaar exact op volgens natuurlijk patroon van groeien in vorm van celdeling Atomen en Elektronen. Een vierde element had zich aangemeld aan de aarde zich toe te willen voegen.

 

 

Ten tijde van Atlantis had de mens in de baan van evolutie zich al zeer ver ontwikkeld en voorzien van kennis uit planetaria en elementen der aarde, echter KON zij niet weten dat de aarde een zeer groot groeiend Orgaan was die steeds elementen kreeg toegedeeld.

Het ontbreken van deze kennis is dan ook telkens de oorzaak geweest van vrijwel uitsterven van een mensheid welke ook toen zeer  hoog was ontwikkeld en zich het leven een stuk makkelijker had gemaakt door gebruik te maken van de aardse elementen.

Ten tijde van Atlantis werd zichtbaar een element groots toegevoegd vanuit de atmosfeer op aarde de krachten begonnen zich te keren en water zou zich groots toevoegen om de oceanen te mogen gaan vormen.

Exact volgens berekeningen vond de vierde passage plaats zoals ACHTERAF aangegeven waren in Piramides, Kalenderstenen zoals Azteken, Maya, en Inca,s aangaven.

 

( vierde Zon en Maan passage + aarde= 5e element )

 

 ( vier elementen zorgen voor tegenpool – 2 = 4… ( Vier elementen: 2 polen 1x- en 1x +…)

Een vierde Zon en Maan passage HAD plaatsgevonden en de bevolkingen wilden de waarschuwingen plaatsen voor hun na nabestaanden om deze te behoeden van de fouten die zij op het nippertje hebben mogen overleven.

De kennis van channelingen te mogen gebruiken als waarschuwingen te gaan trekken naar veilige oorden is de toenmalige mensheid niets ten korte gekomen, wederom was het voortbestaan van de mensheid Afhankelijk geweest van het verkrijgen van kennis uit het hiernamaal

                                                            

Vijfde Zon EN Maan passages weergegeven in bovenaanzicht, de groene lijn geeft de Zon aan de rode de Maan, de lijnen zijn de trillingen ( afwijkingen op natuurlijke wijze ) niet weergegeven.) ( een vlak is ruim 10.000 jaar, volledig rond 26.000 jaar.. Afbeelding is vijf Zon en Maan passages weergegeven.)

 

                                  

 

( Door meer ruimte in universum kunnen zonnevlammen ontstaan die groei van Zon waarborgen.. De link is simpel te leggen met zonnevlam en eerste celdelingen… )

De passages die nu plaatsvinden behoren tot de vijfde in haar reeks en zullen zorgen voor een perfect “plan” de aarde te blijven voorzien in een groeiproces waarvan ook wij deel uitmaken van een zeer geraffineerd en zeer kostbaar systeem van opbouwen en groeien in de hoogste maatstaven van het woord.

 

( Zon en Maan Passage 5 + aarde is zesde element ook wel zesde bewustzijn genoemd)

 

( Vijf elementen zorgen voor ZES energiepunten zowel + en -)

 

Door de opbouw van ons universele systeem op deze manier in kaart te brengen is een volledig nieuw inzicht ontstaan in de manier waarop onder andere Einstein en vele andere vroegere wetenschappers tegen het universum aankeken maar niet kregen uitgelegd waarom op welke wijze de gebeurtenissen moesten plaatsvinden op het juiste tijdstip de juiste plaats met die juiste personages.

 

( door te begrijpen dat elementen zoals wind water vuur en lucht samen met aarde samenwerken ( denken), kan inzicht verkregen worden en exact voorspeld worden wanneer “Dissasters” ( herstelprocedure) zullen plaatsvinden van onze aarde zowel universele systeem.

 

( zie link groei embryo met groeipatroon aarde.., op afbeelding zijn 6 cellen      reeds samengevoegd… )

 

 

Door de opbouw te begrijpen van ons universele systeem en vooral de mensheid de vrijheid te willen geven datgene te WILLEN geloven wat MA At inhoud schept een STUKJE Goddelijke kennis welke wij als mensheid nooit voor mogelijk hebben kunnen houden.

Door het telkens toevoegen van elementen kan de Mens, Flora en Fauna in de toekomst van uitsterven helpen te gaan voorkomen bij het juist matig gebruik maken van deze zeer mooie kennis.

Atomen Elektronen en celdeling is de basis mat gelegd op alle planeten, echter de veilige krachten van de Vader en Moeder van onze planeet aarde zorgden ervoor dat de aarde door kon groeien zolang dit mogelijk is.

Door deze kennis te gebruiken zal de wetenschap zich kunnen ontwikkelen om “stil te komen staan” in deze opbouw van elementen zodat de mensheid zich exact volgens plan het leven weer zal kunnen gaan verspreiden in dit schitterende universele systeem gebaseerd op bouw van celdeling, (Mitose)  Atomen en Elektronen ( bruggenbouwers).

 

De visie zoals ik hem door heb mogen krijgen in de dromen zie mijn “ vader en Moeder mij toegezonden hebben lijken mij de meest aanneembare visie,s van hoe de aarde is ontstaan en is ontwikkeld, echter het feit dat vele religie,s zich aangevallen zouden voelen door het openbaren van deze waarheid hebben ervoor gezorgd dat wij ons onder de Religieuze naam MA At naar buiten zullen gaan laten treden.

Een nieuwe religie op uw aarde is toegevoegd genaamd Ma At, vrijheid in meningsuiting in samenwerking met het uitwerken van visie,s gebaseerd op dromen van Indigo kinderen zullen zorgen voor een volledig nieuwe kijk op wetenschap de vrije keus in religie en vooral de vrije keus te willen overleven en te gaan naar die plaatsen die wij hebben mogen aanwijzen om de Vijfde Zon en Maanpassages te mogen gaan overleven.

 

( Een black hole werkt dus puur tegenovergesteld zoals wij leven kennen zij werkt van buiten naar binnen uit, de aarde groeit van binnen naar buiten uit…)

Hetgeen ik u op deze manier heb mogen doorgeven geeft mij een duidelijke weergave hoe ons universele systeem op werd gebouwd, echter maak ik mij wel ernstige zorgen waarom andere planeten niet verder waren ontwikkeld in haar groei.

De visie te mogen weten dat welke verschijningsvorm dan ook de bedoeling heeft gehad 13 levende planeten met verschillende levensvormen te ontwikkelen geeft mij een dusdanige zekerheid en vooral hoop te WETEN dat wij niet de enige zijn in dit schitterende universele systeem van leven.

 

De kennis NU echter te mogen gebruiken in het NU, vergt echter grote samenwerking rampen van te voren te MOGEN gaan voorspellen door middel van het begrijpen van de groeiprocessen van de aarde.

De eerste Voetstappen te willen begrijpen waarom deze in de Kalahari Dessert hebben plaatsgevonden en Waarom de bevolkingsgroep daar nog steeds overlevende is na de vier Zon Passages geeft duidelijk aan dat de wetenschap niet te zoeken is in de moderne technologie maar gebaseerd kan worden op perfecte samenwerking van oudheden en moderne wetenschap, echter ALLEEN de samenwerking zal zorgen voor enige kans van overleven tijdens deze vijfde Polar Shift.

Ik groet u namens ons allen onder de Naam Ma at, beschreven in de hoogste zinnen des woord hoedende in “religie”.

Als de kracht van Een woord de toegang Kan zijn tot “het eeuwige leven” ben ik niet bang te mogen gaan behoren tot de “doden”…

 

 

 

POLE SHIFT

 

 

 

Voorspeld Maya, Inca, Azteken, Farao, Einstein, Nostra Dames, Openbaringen Bijbel, Koran Boeddha, Hindoe, Orthodox Indianen etc.. Allen geven aan de Pole shift te HEBBEN voorspeld ten tijde van lenmiskaat 888…

Coördinaten 26e breedtegraad verplaatst richting Nieuwe aangekondigde Vallei van nieuw leven. ( zijn in Spiegelbeeld weergeven. S.A - NL)

Stand Zon en Maan = + aarde op een lijn, Verwachting 17 18 Maart 2009

 

                                                                                      

 

Schatting rotatie; Vijf a Zes dagen

Schatting totale uitval systemen wegens uitvallen huidige energie - +

Schatting extreme hoeveelheden neerslag 130 dagen

Schatting herstel Atmosfeer 130 dagen

Schatting inklappen black holes Midden Oosten Texas etc .. +- 3 tot 4 seconden..

Schatting uitbreken pandemieën en herstel luchtlagen..  +- 210 dagen…

Schatting richting rotatie aarde: Linksom

Schatting wereldbevolking VOOR Pole shift: 6 billion 665 million 767 thousand 978 people

Schatting overlevenden wereldbevolking NA Pole Shift: 199 million 970 thousand 339 people (97 % is killed cause governments where not take this information seriously and didn’t wane listen….  Less then the population of the USA wil survive this pole shift when governments doesn’t wane listen right now…)

 

Schatting aantal doden en slachtoffers bij niet tijdig ingrijpen overheden:

Volgorde herstel aarde: Nautilusschelp

 

 

Doel; Het samenvoegen voegen van kennis en wetenschap in de zorg van een zeer nauwkeurig samenwerkende gemeenschap in menselijke evolutie.

Het doel vrede na te streven en een ieder het profijt te geven hemel op aarde te GAAN creëren ongeacht de tegendruk zal plaatsvinden.

Boven is alles al in het goede gekeerd en ook op aarde zal nu alles exact volgens plan naar visie van hemel op aarde gecreëerd gaan worden en zal een lange periode van vreedzaamheid zijn aangebroken.

Door de Aarde te LEREN lezen en te LEREN begrijpen ben ik mij geen SLACHTOFFER meer gaan voelen van mensen die het op mij hadden voorzien maar ben ik mij gaan zien als Groot LEERLING van deze Galaxy.

 

( Afbeelding geeft weergave weer van vorming van Bergen in vorm van “ kwaad oog”, op deze manier kan herkend worden welke plaatsen op aarde zullen verdwijnen…)

 

( afbeelding geeft Bacterie NIET meer weer op plaatsen welke zullen “verdwijnen” op aarde.)

 

(Door de hoeveelheid Bliksemschichten te tellen en in kaart te brengen kan opgemaakt worden welke gebieden van de Aarde zullen verdwijnen.)

 

 

( door de Zonne en Maan kracht te meten kan de stand bepaald worden  op welke tijdrotatie plek we ons bevinden van deze pole shifts.)

 

(Door de lucht te leren lezen kan opgemaakt worden welke gebieden wat te wachten staat… Afbeelding is Noodweer Tilburg 2008)

 

( Door Olie en Gasboringen direct te gaan verbieden valt het risico weg van inzakken van onze aardkost en het spelen met miljoenen mensenlevens wereldwijd die ten koste gaan aan onaanvaardbare “ spelletjes” van personen gericht op meer en meer geld verdienen ten koste van miljarden mensen levens.)

 

( Door de Aardbevingen in Duidelijke Kaart te brengen wereldwijd kan voorspeld worden welke gebieden zullen gaan verdwijnen en in welk tijdsbestek dit zal plaatsvinden. Aardbevingen weergegeven en bijgehouden vanaf 1998 tot nu. In Europa…)

 

( Door het WEERGEDRAG wereldwijd te volgen kan een Pole Shift gevolgd worden en gemeten worden in welke fase we ons bevinden. Afbeelding extreme sneeuwval treft Zuid Afrika 2008.)

 

(Door de dierenwereld volledig te volgen wereldwijd kan worden voorspeld welke klimaat zones waarheen zullen verplaatst worden en zullen worden uitgebreid, door het afwijkende gedrag in kaart te hebben gebracht kan kennis worden opgedaan in welke mate de Pole Shift al gaande IS.

 

( Plaatsen die getroffen zullen worden door Rampen of Natuur dissasters zullen kunnen worden herkend aan “ dichtslibben “ van de “ levensaderen”, plaatsen waar een BIJ Pas word gemaakt word vaak voorkomen dat hier rampen plaatsvinden.. Deze visie is volledig nieuw en is nog lopende in Onderzoek maar vormt steeds meer een zeer revolutionaire ontwikkeling in wetenschap.)

 

( Door de Hoeveelheid neerslag te meten kan worden voorspeld op welke plaatsen noodvoorzieningen moeten worden getroffen en welke veilig kunnen worden verklaard. Zuid Afrikanen zingen in de Musicals ; The lucky weather wil be your key…)

 

( Door de Viswereld te volgen kan de richting bepaald worden waarin de aarde haar rotatie zowel Salto zal willen gaan maken, dit proces is onomkeerbaar.)

 

  

( Paarden die in Nederland in nood verkeerden konden met goede hulp van kennis in natuur en haar gedrag vrijwel allemaal geleid worden naar een veilig Eiland. Waar menselijk kunnen faalde sierde de kennis van natuurlijk gedrag van SLECHTS een Padvinder welke de leider van de groep paarden begeleide naar het veilige eiland waarna de groep volledig volgde… )

 

( Presidenten zullen in zwaar weer komen als mensen hun huis uit worden gejaagd doordat ze geld zijn kwijtgeraakt doordat anderen dit verspeeld hebben, ALLE financiële instanties zullen in elkaar klappen, Arm Zal zich rijk voelen doordat kennis zal mogen worden overgedragen hoe te overleven, Ook dit behoort tot het plan de mensheid eerst LOS te laten komen van alles wat materie inhoud.)

 

( zonder dat de mens dit wist en doorhad creëerde zij haar eigen toekomst voorspellingen in radio en Tv Commercials waardoor herkend kan worden waar op welke plaats wat staat te gebeuren. )

 

( Door Flora en Fauna te “volgen” en in kaart te brengen kon bepaald worden op welke plaatsen welke klimaatzone gevestigd zal gaan worden…, Nederland zal in een Suptropische klimaatzone komen te liggen. Is herkenbaar aan eerste ver - Tropiserings tekenen zoals Hedera in Bossen en veel tropische import, op andere plaatsen zoals Californie zal een Nederlands klimaat gecreëerd worden hier worden ruim 7  a 8 miljoen palmen gekapt en niet meer terug geplant..  Afbeelding geeft een van de zeer vele tropische tuinen weer in Nederland )

 

 

( Architectuur zal wereldwijd in perfecte harmonie met natuur opnieuw opgebouwd worden, veel sprookjesachtige ontwerpen zullen gebruikt gaan worden in de creatie van de Nieuwe Aarde. )

 

 

(Nieuwe steden voorzien en overkoepeld van zogeheten Safety glass… Kunnen zorgen dat gebieden zoals steden kunnen worden beschermd voor natuurgeweld van buitenaf. De kennis in materiaal gebruik op aarde is al dusdanig ver ontwikkeld dat het kwestie van jaren zal zijn voor de eerste overkoepelde steden gevormd zullen gaan worden.

 

 

Verkeer zal volledig schoon ontwikkeld worden , ook het besef van eet drink en leefwijze zal dusdanig hoog ontwikkeld worden dat er vrijwel uitbanning zal zijn van ziekte op aarde. De perfecte balans te vinden in aantal, soort en vooral leeftijd zal zorgen voor een samenleving waar weinig mensen op DIT moment al van zullen durven dromen, echter het plan is AL de KOMENDE jaren dit soort projecten te mogen gaan verwezenlijken wereldwijd. )

 

De Bewoordingen van de WIJZEN der aarde waren vroeger dus niet zomaar bedoeld menen te waarschuwen… ALS de Walvissen op uw stranden zullen belanden zal een einde van een tijdperk aangebroken zijn….

 

 

Echter het feit is niet anders meer dan de mens naar veilige oorden te begeleiden deze zon en maan passages haar werk te laten voort zetten de aarde voor de komende perioden opnieuw te kunnen beschermen vanuit Vaderlijke zowel Moederlijke krachten de Zon en De Maan.

 

  

 

Ik hoop dat ook u bij het lezen van dit stuk beseft dat het ONZE ALGEMEN taak zal zijn leven weer terug te zenden in het gehele universum en niet alleen Hemel op Aarde te creëren maar op den duur in deze gehele Galaxy.

 

 

Pole Shift

2008 8 8002

 is niet meer een gissing maar is bewezen feit…………..

 

 

 

 

 

 

TE

Ge Di Christi RE…

Vo Maste

 

 

Zon en Maanpassage van zijkant afgezien…

( verwachte Shift Maart 2009, Pole shift nummer 2008 8 8002)