Het zesde element All-Chemie,

De toevoeging van planeet aarde…

Betreft Universele waarheid MA at…

Nooit bij stilgestaan dat Chemie een toevoeging is van een element voor het optillen van onze mensheid naar de vijfde bewustzijnsniveau.

Chemie word bepaald door een aantal kenmerken welke gekoppeld kunnen worden aan de opbouw van Atomen in de kosmos.

De toevoeging van elk element aan een planeet is nodig om groei te kunnen waarborgen, als we dit in een ander perspectief gaan bekijken dan merkt men een hoop onzin op zoals verzinsels als "opwarming der aarde", ( Global Warming ).... zure regen, Co2 uitstoot chemtrails enz..

Noordpool is dus eigenlijk on the moove.. en zal worden gecreerd op drie nieuwe plaatsen waardoor 6 nieuwe Polen zullen worden gevormd..

Dit komt enige kennis van Chemie en natuur zowel Scheikunde tegemoet om dit proces te kunnen begrijpen.

De noordpool tussen 1990 en 1999.....

Natuurlijk gedrag..

Als we kijken naar het puur natuurlijke gedrag van onze aarde behoord dit puur tot de cyclussen van ons planetenstelsel.

Telkens als de aarde iets kwijt dreigde te raken werd dat of in chemische varriant of natuurlijke varriant weer bijgevoegd.

( Door erg goed te kijken naar structuren herkend men erg veel dingen die gemeen hebben met elkaar, de mens kan zich dus weerspiegelen in een wezen wat perfectie na wil streven en kan evenaren met elkaar.

Zie voorbeeld en leg eens de link met hekwerk constructies en de structuur van bijvoorbeeld een tennisbal en voetbal.. )

Door de geschiedenis geen zijn telkens elementen toegevoegd die ervoor zorgden dat de aarde zichzelf kon voorzien in de behoefte van groeien.

Zonder erbij stil te staan zet onze aarde chemie om in natuurlijke varianten omgezet te worden en onze aarde te voorzien van haar toevoeging.

Zonder Chemie toe te voegen aan de aarde zou de kennis niet ontstaan in onze mensheid dingen te kunnen ontdekken te kunnen gaan weten en vooral te kunnen gaan beseffen.

We vergeten wel dat doordat er chemie is toegevoegd aan onze aarde we op het denkniveau zijn gekomen van waar we ons nu bevinden.

Wat we vroeger op normale manier toegediend kregen krijgen word nu veelal op niet natuurlijke wijze toegediend.

Vaak word vanuit fabrieken al grondstof of chemie toegediend zonder dat we dit beseffen, echter in Engeland word al anti depressiva in de waterleiding systemen toegediend zonder dat de bevolking daar ter plaatse er vanaf weet..

Vooral onder wetenschappers is al bekend dat door gebruik van Chemie vaak een bewustzijn verder opengezet kan worden, vroeger echter integendeel werden kruiden gedronken om het bewustzijn volledig te openen.

Dit kan in vele varianten gezocht worden, Chemie kan in verschillende varianten gezocht worden, om een beleving hierin te kunnen bevestigen zal ik een aantal voorbeelden stellen die de mens in zijn dagelijkse gebruiken KAN herkennen.

Steeds vaker word zichtbaar dat het verschil in sekse steeds minder word, het bewustzijn elkaar naar elkaars behoeften te bevredigen of te voorzien krijgt meer een meer ruimbaan op onze aarde.. vrijheid in denken en doen is onafhankelijk geworden van sekse…

De kennis die reeds voorhanden is zou een les mogen zijn dingen te mogen gaan voorkomen, echter het integendeel is echter tot uitvoer gebracht het toe eigenen naar een bepaalde groep mensen van materie op zich behoort tot slechts enkele van de criminele daden hier op aarde.

Ook zij vergaten dat chemie een groot onderdeel is van het Goddelijk plan wat ter uitvoer word gebracht de aarde weer in het goede te laten keren..

Neem bijvoorbeeld de meest "normale" aardappelplant, bij niet juist gebruik van deze plant zowel de vrucht kon de dood tot gevolg zijn..
Nu echter is de aardappel niet meer weg te denken omdat we weten op welke manier we deze plant ofwel zaad/ vrucht kunnen eten...

De Demografische evolutie en Agrarische revolutie kunnen ook in deze tijdsperken ingedeeld worden.

Veranderingen zijn vrijwel altijd met groots geweld toegepast op onze aarde… zo is het en zo zal het altijd zijn, echter het besef van gecontroleerd reageren word nu een hoger besef.

SEKSE

Bij het begrip seks is bekend dat veel mensen zoekende zijn naar een toevoeging om genot meer en vooral intenser te kunnen ervaren, veel chemische varianten ( drugs is tegenhang van natuurlijke kruiden.. ) zijn al bekend onder de naam Viagra, Kamagra, Xtc, GHB, GBL, Special K etc.…

Lsd is de meest bekende varriant die veelal werd/word gebruikt door veel wetenschappers om betere inzichten te krijgen in het systeem van wat wij evolutie benoemen.

Waar niet bij stil word gestaan is het feit en ook daadwerkelijk bewezen dat mensen vaak een bredere kijk krijgen op dingen zodra men een chemie of de natuurlijke varriant zoals het drinken van kruiden heeft gebruikt.

Van kruiden is van veel soorten bekend dat zij erg heftig kunnen reageren, denk bijvoorbeeld aan Paddo,s etc, zij zorgen ervoor dat de mens zich in een andere wereld “bevind”.

Echter het AANTAL of overmatig gebruik van al deze soorten middelen kan echter de dood tot gevolg hebben.

Het snakken naar "deze werelden" kan verweten worden aan de oneerlijke manier van creatie in maatschappij op dit moment, de een heeft alles de ander niets.. terwijl de natuur juist is gecreëerd om alles te mogen delen en elkaar te voorzien in haar behoefte genot of gemak door middel van kennis.

Door de vastberadenheid en achterbakse houding van de gesettelde gezamenlijke wetenschap is een onwerkelijke kloof ontstaan tussen de normale doorsnee mens en de wetenschapper.

Door het grootschalig achterhouden van informatie is een moment in aantocht van openzetten van bewustzijn van een gehele wereldbevolking hier op uw planeet aarde.

Ik besef dat ik met dit stuk een oorlog los zal laten branden in de wetenschap maar vind het punt te belangrijk dit achter te kunnen en of mogen houden, mijn ervaringen en gesprekken met veelal alle soorten bevolkingsgroepen hebben een volledige nieuwe inzicht gegeven om wetenschap zoals het daadwerkelijk op dit moment plaatsvindt.

Wetenschap kan echter door verschillende varianten ontrokken worden.

Door middel van Channelingen, zich openstellen voor kennis verkregen uit het hiernamaals..

Door middel van Chemie te gebruiken en zo visioenen door te krijgen en naderhand de dingen verder uit te werken.

Door middel van studie, studie is slechts enkel gebaseerd op het DOORGEVEN van informatie door derden ervaren of onttrokken.

Doorgeefluik, hiervan is maar slechts van aantal mensen bekend dat
Deze vier eenheid in verschillen van kennis onttrekking geven een EERLIJKE weergave weer van kennis vervaardigd uit..

Als de wetenschap eens eerlijk zou toegeven op welke manier zij informatie of kennis zou onttrekken dan zou de mensheid ook eerlijker en vooral opener tegen deze wetenschappers aan kijken en zou men een vooral ook eerlijkere en duidelijker beeld krijgen van onze samenleving.

Het is van puur natuurlijk belang eindelijk eens openheid van zaken te geven omtrent de onttrekking van kennis.

Het veelal wegstoppen van kinderen zoals Indigo, sterren zon of maan kinderen zou eindelijk eens in de openbaarheid moeten komen omdat de kinderen kennis doorgegeven krijgen door middel van doorgeefluiken….

Doorgeefluiken zijn puur mensen die informatie rechtstreeks doorkrijgen vanuit volgende dimmensie,s en zeer kostbaar zijn voor het helpen overleven van de levensvorm in zijn soort.

Het wegnemen van deze personen in kennis in macht en materie zullen zorgen voor immense problemen tussen de bevolkingsgroepen onderling omdat slechts gegist kan worden naar Ma at. ( universele waarheid welke ALTIJD openbaard zal worden. )

( Eistein is ook van bekend dat hij visioenen doorkreeg en dit omzette in theorieën op papier. )

Vaak is tijd het mooiste medicijn voor mensen later toch te beseffen dat juist die personen die zo gek waren verklaard en zo eenzaam waren in de tijd waarin ze leefden toch in te mogen zien dat deze personen Zoals Einstein, Nostra Dames, en vele anderen niet gek waren maar overduidelijke informatie doorkregen van dat geen wat zij hebben mogen uitzoeken om u als medebewoner een stukje mee te mogen helpen in het overleven hier op aarde..

Een levenstaak zoals MA at te mogen meedragen in je leven geeft niet alleen mij maar ook de mensen om mij heen een enorm sterk maar ook bevoorrecht gevoel waarom dingen op deze aarde zo moeten zijn zoals ze zijn..

Soms moeten de momenten zo plaatsvinden omdat ze zo zijn voorspeld, zo zijn bepaald maar ook zo zijn vastgesteld in de perfecte opbouw van het universele systeem waarvan wij deel uitmaken.

Evolutie is overleven en blijven zorg te dragen in het mogen doorgeven van kennis aan de medemens en onze na volgelingen…

( ongeacht of dat chemtrails dus waarheid is of niet, het behoord tot een proces waarbij de groei van de aarde centraal staat. Ook dit is voorbestemd op de juiste tijd de juiste plaats en die juiste personages… )

Chemie is dus zonder dat mensen dit beseften een toevoeging geworden in plaats van een last, doordat de aarde deze chemie omgezet heeft in haar natuurlijke varriant kan en mag gesproken worden van een nieuw toegevoegd element van uw planeet aarde.

De tijdsvarrianten zoals industriële revolutie en het ontdekken van Chemtrails hebben ervoor gezorgd dat de mens integendeel van datgene veel overheden hebben willen vermijden JUIST tot ontwikkeling is gekomen.

Het besef dat de natuur ALTIJD een natuurlijke tegen varriant heeft mogen plaatsen hier op aarde geeft aan dat hoe de mens zich ook wend of keert de natuur toch altijd de bovenste beste is en meester is in haar eigen creatie genaamd opbouw in evolutie.

Het bewijs is echter aldaar dat het proces waarin wij we ons hebben moeten bevinden allen behoord heeft tot een proces wat dus allang van te voren bepaald was….

Duidelijk is al wel dat vanuit verschillende ooghoeken is gekeken naar elementen zoals wind water vuur lucht en aarde, met name de Oosterse wereld heeft een andere kijk op gebruik van deze wetenschap.

De doctorale wetenschap is daar vooral gericht op het voorkomen van, terwijl de Westerse doctorale wetenschap is gericht op het achteraf willen oplossen van..  vaak is het dan al te laat en kan een mensenleven niet meer gered worden.

Bij deze verwelkom ik  dus ook voor u na de vijf andere elementen wind water vuur lucht en aarde;

Toevoeging Chemie..

Als we de opbouw bekijken van deze elementen dan vind men een perfecte match met alles wat leeft..

Het zesde element van uw planeet aarde.. exact zoals alles is doorgegeven volgens hoogst Goddelijk plan….

Het besef dat enige verandering in dit proces kan leiden tot een einde van leven van onze planeet aarde geeft een volledig ander inzicht in het leven zoals bedoeld is om te leven zoals leven bedoeld is…

Door de wetenschap te hebben van wat de opbouw en bouwstenen zijn van dit universele schitterende bouwspel geeft je de kracht te mogen beseffen te mogen genieten maar vooral te mogen aanvaarden van datgene wat komen hoort….

Daarom laat ik die dingen komen zoals ze moeten komen ik heb mogen waarschuwen als doorgeefluik meer dan dat kon ik niet doen…

Wetenschap is durven meegroeien en leren begrijpen wat groeien in vorm van evolutie inhoud.

Door toevoeging van een nieuw bewustzijnsniveau kan de mens zich een betere voorstelling maken waarom een nieuw vijfde seizoen zal worden toegevoegd en dagen langer zullen gaan duren..

Ma at is die weg die allang bepaald is door de universele wetten welke weg de mens ook wil inslaan Ma At zal zich openbaren..

Ge Di Christi re