Verplaatsing onderdeel van evolutionaire banen....

Wel eens nagedacht dat ook wij als mens onderdeel uitmaken van verplaatsing welke als overlevingsdrang gezien mag worden voor alle levende wezens op aarde en in hun voortkomende banen..?

Door verplaatsing vast te leggen kan gedrag van onze aarde worden voorspeld.

Als we terug kijken naar de natuurlijke banen zien we overduidelijk dat alles deel uitmaakt van grootschalige verplaatsingen welke gezien mogen worden als overlevensdrang van elk levend wezen bestaand in alle lichtgordels. Als we op deze manier zuiverder naar de natuur gaan kijken merken we op dat ook wij als mensen een direct aandeel hebben in een proces wat we in wetenschappelijke termen magnetische ompolingen noemen.

Kijken we op deze manier terug dan leren we direct de natuur veel beter begrijpen in haar natuurlijke baan om te leven in perfecte harmony. Vogels verplaatsen zaden, mensen verplaatsen planten en zonder dat we dit weten verplaatsen we voedingswaarden welke vele bacterien met zich mee verhuizen en zo onstaat een werkelijke circle of life waar vrijwel niemand bij stil staat.

Door de link te leggen dat ok dieren snelwegen creeren om sneller op plaats van bestemming te komen geeft onze kijk op de wetenschap een volledig nieuwe draai.

Mensen creeren snelwegen zo ook dieren doen in hun leylijnbanen en mogen dit direct terug koppelen op de dierenwereld die ook snelwegen creert om zo de etenswaren en "goederen" sneller op hun plek van tijdelijke bestemming te krijgen. Olifanten hebben bijvoorbeeld een zeer sterk geheugen en reukvermogen dat zij vaak via de leylijnen de wegen kunnen herkennen van waar zij eerder geweest zijn of het water kunnen ruiken.

Ook dieren ( bv Mieren ) creeren snelwegen om zo de goederen sneller op de plek van bestemming te krijgen. Vogels creeren mooie "huizen" en "etaleren" nootjes en andere middelen om zo meer aantrekkingskracht te krijgen op hun soortgenoten.

Manipulatie kan in veel opzichten ook erg positief gezien worden om als aantrekkingskracht te dienen voor soortgenoten maar als we terug kijken naar processen als ompolingen hebben ook wij als mens altijd deel uitgemaakt van deze ompolingen.

Echter is een klein groepje gemeenschappelijke wetenschappers dusdanig bezig geweest de waarheid achter te houden aan ons als mensheid dat menig persoon zeer verrast zal zijn om hetgeen er komen zal. Ook mensen verplaatsen zeer grootschalig producten welke later eigenlijk op perfecte plaats van "bestemming" is gekomen door toedoen van ons menselijk ras.

Ik hoef mensen niet meer uit te leggen dat levensdimensies bestaan en er vele soorten bestaan waar ook wij als mens deel van uitmaken. Elke levensdimensie leeft in een ander tijdsbestek waardoor tijd iets is wat ons mensen een bepaalde rustperiode geeft tijd beter in te vullen en tot besef te gaan komen van wat nu eigenlijk komen gaat. Wel eens nagedacht dat ook wij als menselijk ras een onderdeel zijn van 13 levensdimensies die elk een andere en groter tijdsbestek hebben.

Kijken we niet in een spiegel waarin ook wij als mens terug kunnen kijken op vorige levens en een aantal levens vooruit kunnen kijken doordat we naar onze galaxy kunnen turen.

Onder andere de Zoeloe wist door midden van kruidenthee,n visioenen op te wekken waardoor inzicht verkregen word op de gehele opbouw van planetaria.

De Farao,s Inca, Maya en Zulu ( zoeloe ) culturen waren hier al veel meer van op de hoogte doordat ze grassen en kruiden dronken welke helderziendheid opwekte en zonder dat ze dit besefte het menselijk bewustzijn openzetten voor paranormale visie,s en droomovertuigingen welke later uit zouden komen volgens exact beschreven droom. Als de wetenschap op deze manier beter terug gaat kijken dan merkt men op dat natuurrampen plaatsvinden op plekken die wij als getto,s ingericht hebben en waar snelwegen vastlopen en files onstaan...

Op deze manier ontdekt je dat natuur iets magisch is wat altijd in beweging is en zal zijn en altijd zich aan het verplaatsen is volgens exact natuurlijke banen. Ik hoop dat nu ook de gemeenschappelijke wetenschap eens inziet dat wij als mensen onderdeel uitmaken van ompolingsprocessen waarin ook wij als mensen gewaarschuwd worden door middel van voortekenen welke allen tegelijkertijd een aankondiging kunnen en zullen doen van een ompolingsproces waarvan wij als mens 100 % net zo groot deel van uitmaken als de mier die de voedingswaren vervoerd om zo de koninging van het nest de genoegdoening te geven van wat in onze mond gewoon het evolutionaire groeiproces der aarde genoemd kan worden.

Een overduidelijke link is gevonden in het gedrag van de aarde welke duidelijk aangeeft door middel van verplaatsing welke gebieden wat te wachten staat.

De link is gelegd tussen de verbindingswegen die wij als mens hebben geslagen tussen mens Flora en fauna door middel van het nacreeren van ...

We hebben ons als mensheid zo afhankelijk en kwetsbaar opgesteld afhankelijk te zijn van producten die veelal overzee vervoerd zijn omdat het daar toevallig iets goedkoper aan is geboden dan het nut te bekijken van overlevingsbelang.

John Downer wist de link te leggen dat wij als menselijk wezen alles hebben kunnen nabootsen wat in de natuur allang aanwezig bleek te zijn, alles fungeerd door middel van frequentie en trllingen wat ook als waarschuwing gezien kan worden als men dit zou gebruiken bij het voorspellen van natuurrampen zoals Tsunami,s.

Met name John Downer presentator van BBC Engeland heeft de wereld van de wetenschap een andere draai helpen geven net zoals Dhr DRS Masaru Emoto welke aangegeven en feitelijk bewezen heeft dat de vorming van IJskristal zich aanneemt naar mate de energie word bepaald.

Ook heeft hij de link gelegd met het vroegtijdig op de vlucht gaan van bacterien in met name water en lucht waardoor de natuurrampen vroegtijdig zijn op te merken en mensen grootschalig op TIJD te kunnen verplaatsen.

Dit betekend dus dat als deze wetenschap wereldwijd gebruikt zou worden dit een einde zou betekenen aan elk slachtoffer door natuurgeweld veroorzaakt en de mens zich kan concentreren op haar first Contact met het hiernamaals om zo daar Kolonien te stichten welke in perfect evenwicht zouden mogen zijn met de regels van de Galaxy.

Kortom gezegd kan de arrogantie van de gemeenschappelijke wetenschap de mensheid dit keer volledig de kop kosten mits men niet tijdig ingrijpt deze eerder genoemde puur natuurlijke wetenschappen gebasseerd op MA at te gaan gebruiken de dingen zoals Natuurdissasters te voorspellen.

Door middel van verplaatsing van onder andere bomen word onze evolutie meegeholpen te overleven, onderschat werd het feit dat de grote boskap in de Amazone teruggecreerd werd in Europa.

Vergeten is de feitelijke wetenschap dat wij zonder goederen te verplaatsen geen overleving mogelijk laten in onze wereld die tot vandaag de dag gecreerd is.

Door grootschalig falen van de gezamenlijke en gesettelde wetenschap die veelal aan religie verbonden blijkt te zijn zal het ECHTE MILLENIUMPUNT zorgen voor totale uitval van alle computer en of compasgebonden systemen.