TIJD...

Betreft “royal universial information..” Ma at.

Om veel vragen te beantwoorden zal ik het begrip tijd proberen nader uit te leggen.

( vroeger werd veel meer licht als baken van de tijd gebruikt om mensen vaak op onsterfelijke gedachten te brengen, door de tijd te berekenen kon exact berekend worden wanneer de zonnestraal bijvoorbeeld op een graf verscheen waardoor de mensen door het licht konden waarnemen hoe “laat” het was…)

Tijd kon echter worden waargenomen door de rotatiecyclus vast te leggen tussen schaduw en licht welke veelal gebaseerd was op de rotatietijd van planeten welke vastgezet is in veel stenen om als boodschap te dienen voor de nabestaanden en hen te behoeden van de rampen die hen wel was overkomen.

( tijd is veelal berekend in dag en nacht dit geloven ook veel mensen omdat het duidelijk waarneembaar is en dus ook waargenomen is)

Tijd kan echter in verschillende tijdsmetingen worden verdeeld,dag en nacht, maand kalenders, jaarkalenders.., het ronde tijdperk is het tijdperk waar we nu binnen stappen, het vierkante laten we op dit moment achter ons.

Vroeger werd gedacht dat aarde vierkant was, nu is besef dat het ronde Aquarius tijdperk aan IS gebroken. Een Duidelijk antwoord zal te vinden zijn in het voorspellen en het vastleggen in gedragspatronen zoals wind water vuur lucht en aarde. Hierdoor kon exact de tijd berekend worden in getijden. Bijvoorbeeld jaarseizoenen werden veelal berekend door de natuurwaarneming op aarde, bijvoorbeeld Kippen leggen veelal enkel een bepaalde periode gekoppeld aan licht, ook gewassen groeien en reageren direct op licht. De hemelse telling werd gekoppeld aan de veranderingen in het weer welke gelezen konden worden door middel van bijvoorbeeld stormseizoenen waar te nemen.

Doordat de bovenkanten van de piramides waren voorzien van gouden punten vond er een reflectie plaats wanneer de exacte datum passeerde van weerspiegeld bouwwerk. De Piramides werden zoal gebouwd op de exacte coördinaten van de dierenriem en zou het betreffende reflectie licht geven zodra op het juiste moment de piramide werd verlicht door middel van de weerkaatsing van het zonlicht exact op het moment dat het op het hoogst stond en weerkaatst werd door de punt van de piramide welke was voorzien van Goud en zilver. ( Gizet is in reflectie gebouwd van Orion.. )

Doordat de bovenkant van piramides in goud waren voorzien kon exact de passage van de dierenriem berekend worden.

( door exacte berekeningen vast te leggen van wisselen van het Magnetisch veld kon berekend worden wanneer exact Zon en maanpassages berekend worden deze zijn te lezen in wind water vuur en lucht. Welke nader zullen worden uitgelegd op deze site. )

De telling van Planetaria was gebaseerd op de cyclus die een planeet of dierenriemstelsel erover doet een cyclus te volgen om later terug te zijn op plaats van bestemming. Van deze tellingen is inmiddels bekend dat deze ruim 26.000 jaar de bekendheid beslaat het betreft de rotatietijd van een planeet die teruggekomen is op zijn 'plaats' ofwel de klok rond is.ofwel zoals de Zuid Afrikanen zingen in hun Musicals ; whe are back home... waarin de oorlog is verklaard in de tijdswaarneming tussen Alfa en die Omega...

Schaduwwaarneming.

Door middel van schaduw vast te leggen kon exact berekend worden door middel van een Obelisk te midden van een wijzer te plaatsen veelal op een middenplein midden in de steden om zo door de schaduw exact te weten hoe laat het was en in welk getijde of seizoen we ons bevonden.

( zonnewijzers worden veelal gebruikt voor juiste tijdwaarnemingen, deze werden veelal vaak vroeger op veel wijzen toegepast )

Ook konden processen zoals zonpassages en maanpassages uitgerekend worden door middel van verduisteringen van zowel zon en maan.Door middel van de hoogte van de schaduw werd de tijd vastgesteld.

Veelal werden piramides gebouwd in de reflectie van de sterrenbeelden zoals dierenriemen, ( Orion= Gizet ) door de tijd waar te nemen wanneer de dierenriem weer rond was kon exact de baan van de zon zowel de aarde als alle andere planeten worden waargenomen.

Stonehenge is Bijvoorbeeld een van de eerste 'tijdsklokwaarnemingen' ter wereld geweest, hier werd door middel van de schaduw tijd waargenomen, de techniek is echter erg simpel door middel van de hoogte van de stand van de zon zowel de maan kon de tijd worden waargenomen, door de schaduw of zonnestraal te meten en of vast te leggen. Ook was de schaduw van de zon zichtbaar in reflectie rondom de Maan waardoor exact het wisselen kon worden vastgesteld, zo ontstond er vaak in Indianen termen het begrip rode en witte maan.. ( Pantheongebouwen, Obelisken en Piramide complexen )

Tijdswaarneming doormiddel van Licht.

Licht werd veelal gebruikt in steden om exacte tijdsweergaven te geven en de kalenders die gecreëerd waren in gebouwen zoals Pantheon wereldwijd in kaart te brengen.Door exact licht te berekenen konden dingen zoals graven op exacte dagen worden uitbelicht zodat de herinnering van dat 'eeuwige leven' daadwerkelijk eeuwig zou worden zonder het groeiproces der aarde mee te berekenen.

Op deze foto is duidelijk te zien het woord lAV te zien welke Latijns betekend voor leeuw.Door middel van de juiste lichtstraal op de juiste hoogte kon bepaald worden om welke maand het ging om welk uur het ging en zelfs welke minuten het betrof. de jaartelling was gebaseerd op de rotatie waarnemingen van onder andere planeten welke gekoppeld waren aan de groei van de gewassen. ( Zon zowel Maan )

Door licht vast te leggen in geheime kalenders in de daken van Pantheon andere bouwwerken zoals Stone Henge kon exact de tijdweergave berekend worden door de hoogte en stand van het zonnelicht, beide foto,s geeft een voorbeeld weer van het verschil in hoogte van licht.)

Door middel van de lichtstraal te weerkaatsen op bijvoorbeeld koperen randen kon men exact de tijd berekenen en weergeven in perfect werkenden kalenders.Ook piramide complexen waren wereldwijd gebouwd op exacte coördinaten ( heilige Geometrie ) die gekoppeld kunnen worden aan de reflecties van onder andere de dierenriem.

Door de rotatietijd vast te leggen van de zon zowel de maan kon door middel van de schaduw en het licht de tijd berekend worden.

De tijd werd veelal doorgegeven aan generaties door middel van steentijdkalenders welke perfect klopten met alle exact berekende rotatiewaarnemingen van het gehele universele systeem.

Zo kan men dus eigenlijk de waarneming weerleggen dat het begrip en feitelijk bewezen feit TIJD puur een verlengstuk is van het waarnemen van de rotaties van planeten en gedragsveranderingen van onze planeet aarde.

( door rotatietijd vast te leggen in kalenders kon men exacte berekeningen maken omtrent jaargetijden en zonpassages…. Nog niet bekend was dat het niet alleen zon maar ook maanpassage betreft… doordat groeiproces aarde zorgt voor langere dagen moet kalender opnieuw berekend worden, deze zal uit te reken zijn zodra nieuwe baan tussen de zon en maan vast staan. )

De veranderingen die dus nu op stapel zijn en voorspeld waren in oeroude stenen zoals de Azteken, Inca, Maya en Farao hadden voorspeld zijn weergegeven in hun gebouwen zowel stenen kalenderweergaven.

Door de Baan van de Zon en Maan te begrijpen en anders in kaart te brengen is veel aan het licht gekomen waaronder klimaatleugens dat mens oorzaak is van opwarmen aarde, het opwarmen betreft een tijdelijk proces van de aarde welke gekoppeld is in cyclussen in de vorm van”dna” profiel.

Vaak door Zon en Maanverduisteringen te berekenen kon exact een zonpassage worden voorspeld, de Maya, Inca zowel Farao,s en Azteken gebruikten deze kennis en “voorspelden hen in de stenen kalender..

Deze zijn vastgelegd om puur de volgende generaties te behoeden voor fouten die zij eerder hebben gemaakt en gezorgd hebben voor vele vele uitstervende mensenrassen. De tijdswaarneming die feitwerkelijk gebaseerd is op het universele systeem kan slechts alleen gekoppeld worden aan de gehele eerste opbouw van mitose en atoomvorming.

2000 was geen 2000 ofwel een waar millennium is het wisselpunt van energie gebaseerd op de elektromagnetische waarneming van onze planeet aarde. De grootscheepse manipulatie voor grote computermagnaten speelt hierbij een rol en heeft ervoor gezorgd dat het begrip Millennium op de kaart is gezet.. echter bleek het niet in een telling als 1000 jaar te zitten maar in 2008 8 8002 de daadwerkelijke wisseling van noord en Zuidpolen en nieuwe creatie nieuwe derde pool.

( het ware Millennium is de wisseling van polen in het daadwerkelijke "jaar" 2008 8 8002 = 2xo = 8 = 8 = 8= 2 =0 terug gekoppeld aan Mitose en gedrag van Atomen.. de groei van de eerste cel kan worden herkend net zoals de Zonnevlammen..

Het daadwerkelijke millennium zal dus plaatsvinden tijdens het shift polar punt wat zowel voor 2012 voorspeld was maar ook aankomend maart 2009 mogelijk zal kunnen gaan plaatsvinden omdat de wisseling van het energieveld en vorming van drie nieuwe polen zal worden bevestigd. )

Het betreft de vastlegging van tijd tussen de rotaties van alle planetaria.

Ofwel de stand van de Zon zowel de Maan en de aarde die op een lijn komen te staan zullen zorgen voor het wisselen van het elektromagnetische veld van zowel aarde zon en maan.

De afbeelding geeft de vorming reeds weer van de nieuwe polen en is gewoon zichtbaar op de sites zoals van NASA Vs.

Hier is dus al zeer goed zichtbaar dat de wisseling der polen vrijwel is gecreëerd maar nog moet worden gewacht op het daadwerkelijk maken van de voorspelde salto van de aarde om zo in een nieuwe baan dichter bij de Zon en Maan komen te “liggen. Door de waarnemingen op de satellieten te volgen kan de polar shift berekend worden, de maya voorspelde niet aan telling eindigend op 2012 maar voorspelde een polar shift of ook wel omwenteling en keerpunt genoemd in het groeiproces van de aarde en konden kijken tot en met de planeten.

Doordat het Noordelijk energieveld ( Noordpool ) van de aarde zal uitvallen en het Zuidelijk energieveld ( Zuidpool ) zal toenemen in zwaarte zal de salto van de aarde geen illusie meer zijn maar een keihard bewezen feit.

De vorming van drie nieuwe polen is gebaseerd op het feit dat de aarde doorgroeit in het zelfde proces zoals atomen zowel Mitose waargenomen kunnen worden.

Door puur de vergelijkenis te trekken in het groeigedrag van planeten en sterren ( groepsvormen in volgend leven..) kan een groeigedrag zoals dat van Aarde Zon en Maan worden vastgesteld en worden gebruikt bij naderende polar shifts. Tijd is dus niets anders dan de waarneming in de rotatie tussen planeten en levensvormen, echter is vergeten door de wetenschap dat alles in dit gehele universele systeem gelijktijdig plaatsvindt.

De mens is teveel gaan focussen op afhankelijk te zijn van computers zonder door te hebben hoe afhankelijk we zijn van ons polarsysteem, zij zal zorgen voor het WARE millenniumpunt.

( Het gedrag van deze mensheid is terug te vinden in de weerspiegeling van onze houding.. welke ons zeer duur zal komen te staan als er niet tijdig zal worden ingegrepen.. )

In het nieuwe ronde tijdsperk zal erg veel veranderen waarvan de wetenschap nooit gedacht heeft dat dit zou kunnen, getijden zullen uitbreiden van vier naar vijf, dagen zullen langer worden tijds - berekingen zoals reeds eerder gedaan werden mogen meegenomen worden de les te leren voor de volgende generaties deze gigantische fout niet nog eens te maken.

Wind water Vuur lucht en aarde lezen en berekenen..

Door het gedrag van onder andere wind water vuur lucht EN Aarde vast te leggen kan herkend worden hoever een Ompoling en of natuurramp nabij is. De aarde creëert zowaar een soort kwaad oog net zoals de ijskristal creert op plaatsen die staat te verdwijnen op de planeet aarde. ( uitleg Masaru Emoto ) op de plaatsen waar bergketens in elkaar zullen klappen tijdens de polar shift )

Deze zijn herkenbaar via satelliet foto,s en zouden kunnen worden gebruikt in het voorspellen van processen en groeigedrag van de aarde gebaseerd op de nautilusschelp.

Het lezen van bijvoorbeeld zand kan ervoor zorgen te zien waar woestijnen zich zullen nestelen de komende maanden.

Dit verschuiven van de woestijnen word al waargenomen en zal zich de komende jaren nestelen op delen van Vs en Azie hier vind op grote plaatsen grootschalige uitdrogingen plaats van vroeger tropische gebieden.

( water net gefotografeerd voordat een natuurramp plaatsvond.. dit betreft wetenschappelijk bewezen kennis weke hetzelfde kan gekoppeld worden aan het vluchtgedrag van dieren voordat een natuurramp plaatsvindt zoals een tsunami.

Ook branden ( vuur ) lucht en aarde zijn perfecte tijdswaarnemingen bij ompolingen.

Lucht zal zorgen voor grote pandemie uitbraken welke zal zorgen voor het grootschalig Bijna uitsterven van de mensheid slechts een zeer beperkte groep zal overleven MITS deze kennis niet direct zal worden gebruikt in het waarnemen en voorspellen van natuurrampen. De wolkformaties zullen wisselen doordat deze exact hetzelfde als Dna streng over elkaar heen kruisen en als spiraal omhoog klimmen…

Lucht en water in vorm van regenbuien en wateroverlast kan de frontale botsingen in kaart brengen hoever het polar shift proces al gaande is, zo zijn WIJ niet gekomen op het jaartal 2012 maar jaartal 2008 met jaar 2009 als “nulpunt” welke daarna de wedergeboorte” van de aarde zal verzorgen…

Op veel plaatsen is de bacterie reeds op de vlucht waardoor al grote stukken plaatsen kunnen worden aangewezen als “herstel aarde.. “

De kennis verkregen uit het lezen van de aarde, ( vijf elementen worden zes.) afrika afrika musicals... en footprints heeft een duidelijke voetstap als waarschuwing gegeven welke tot “uitvoer zal worden gebracht” in de hoogste vorm van het woord verstopt in 8.500 musicals met boodschap onze mensheid te waarschuwen voor hetgeen komen zal en willen voorkomen van het “ grootschalig manipuleren” van ons als mensheid de dood in te willen jagen zonder dat iemand dit ook maar door zou hebben.

( door het volledig onder de "Afrika plaat" klappen van Zuid Europa en het opbreken in vele eilanden daarvan zal een duidelijke voetstap te zien worden waarin eilanden worden gecreëerd in vorm van tenen.. zie nadere uitleg hier op site omtrent Footprints Zuid Afrika.)

Vele musicals zoals Afrika-afrika Lion king Footprints en vele anderen hebben eraan meegeholpen dat mensen tijdig door konden hebben dat de tijd waarin wij ons nu bevinden een andere tijd betreft dan dat 2000 nooit een millennium heeft kunnen zijn. Millennium is een Christelijk gecreëerd woord om tellingen van 1000 jaar bij te houden maar moeten dan wel op de juiste basis gebaseerd zijn.

Tijd is dus totaal iets anders dan weergegeven is in uw Westerse tijd. Respect voor de planeten zal afgedwongen worden door de echte rotatiewaarneming van planeten vast te stellen EN hun groeiproces meenemen. ( mitose en atomen )

Tijd is heeft dus een hele andere betekenis en diepgang dan dat menig modern wetenschapper in heeft kunnen beelden.

Het volgende leven kan inzicht worden verkregen door Orbs in kaart te gaan brengen omdat dit de kopie is van uw Menselijk DNA in het hiernamaals de leven in licht geluid en trillingen welke fungeren in – gelijkwaardig of +.

Het doodgaan van ons als menselijk lichaam geld dus puur een aardse dood maar betreft een duidelijke Past over van de kopie in DNA van uw menselijk ras, echter blijft wel de keus aan uzelf te bepalen voor donkere materie of het licht.

De Orb is dus zoals gezongen word in onder andere de Lion king de weergave van de overleden ziel in het hiernamaals.

Een databank van DNA van mensen zou dus exact in kaart kunnen gaan brengen van wie de lichtbol of Orb is zoals deze ook wel genoemd worden.De zonnewijzers op veel plaatsen zoals België zouden kunnen worden gebruikt zal perfecte tijdsaanduidingen van de naderende polar shift.

De dood van planeten kan ook al worden aangekondigd door middel van berekenen van de zwarte gaten die hen opslokken naar het daarnamaals..Tijdswaarneming heeft alles te maken met rotatietijd van planeten, zonder deze kennis te gebruiken zal onze mensheid voor 97 % in gevaar gebracht worden mits deze kennis in de vrieskast verdwijnt.

Welcome to the magnefic circle of life;

The sun and Moon are the Father en Mother of our planet..

PLANET EART PART OF A GREAT MISTERY GALAXY…

want wat nou eens als God TWEE van ONS was...

( EN TWEE BOODSCHAPPERS HEEFT AFGEZONDEN OM Ma at aan het licht te brengen……….

Niet dus onze aarde kan als middelpunt worden gezien als de kosmos maar de Zon Zowel de aarde ZIJN het centrum van onze kosmos als we eb en vloed ofwel de wisseling van getijden in tijd en kaart hebben gebracht wat zojuist is gedaan. Uitleg van deze banen vind u bij uitleg Zon en Maan passage nader hier op site uitgelegd.

We konden dit werk alleen verrichten als wij u zouden benaderen in uw eigen taal...

Tijd is datgene wat het universum voor ons bepaald heeft en NIETS anders...kan de levensloop van ons leven bepalen, wel zal de keus van ieder mens voor zich kunnen zorgen voor groei van planeten en sterren in het hiernamaals en terugdringen van de donkere materie duizenden jaren door “leiders” gecreëerd die zich verschansten achter gemanipuleerde krachten zoals geld.

Ook rijken zullen arm worden maar net zoals arm rijk worden in hun gedachten door het optillen van onze mensheid naar het vijfde bewustzijn niveau. Ten tijde van deze polar shift zal ALLE computer en kompasgebonden apparatuur storen en zowel uitvallen.

Tevens zal een ieder hier op aarde gelijkwaardig maken levend in perfecte harmonie wiegend tussen zon en maan de vader en moeder van onze planeet aarde. Nu zal dan ook menig wetenschappers het begrijpen waarom de Zon en de maan altijd aanbeden werden en als Goden werden afgebeeld.

Bij het niet rechtmatig gebruiken van het begrip tijd zal onze aarde inderdaad een einde der tijden meemaken maar wij als groep mensen wereldwijd met elkaar verbonden heeft mogen zorgen voor grootschalige waarschuwingen aan uw adres.

De dierenwereld zal u tijdig het baken geven van tijd en vertrek zodat een ieder de kans krijgt naar veilige oorden te gaan zodra men ook deze gevonden en feitelijk bewezen visie zal gaan gebruiken.Het mogen openbaren van MA at heeft mij mijn levenstaak mogen volbrengen het puur de informatie mogen doorgeven aan u als mensheid doorverkregen vanuit RA en "gesprekken" met HEM.

Ge di christi re

Veenendaal

August 2008