Rebirth of planet Earth

2008 8 8002

Wedergeboorte aarde zal plaatsvinden na poleshift 2008 8 8002.

( afbeelding is weergave van persoonlijk Designer Ricardo de Groot uit NRG styling te Veenendaal )

Deze pagina betreft de Royal universele informatie reeds lang voorspeld in alle vormen van uw religie,s, zij zullen u voorzien van een gehele nieuwe kijk op het groots Goddelijk plan ooit uitgevoerd op uw planeet aarde.

( de openbaring van universele kennis zal met zeer grootste kracht worden openbaard )

Lenmiskaat

Lenmiskaat ook wel de Goddelijke dubbele acht genoemd, symbool in vele religie,s is geplaatst in veel aardse dingen vanuit het diepste geheim opgebouwd.

DE DnA splitsing welke gekoppeld is aan het lenmiskaat ( is wisselpunt van de energie ). Is te vinden in vele opzichten wereldwijd. zie uitleg drie eenheid Veenendaal, Ede en Ederveen.

Deze wisselingen ofwel shiften genoemd zijn nodig om de energie door te laten stromen, gebeurd dit niet dan stopt het groeiproces en zal de planeet of de atoom, mitose cel niet verder ontwikkelen.

Wedergeboorte zal plaatsvinden in alle dimensies en in alle levensvormen in ons universele zon en maan verbonden systeem van netwerken en groeivormen.

Wedergeboorte zal herkend worden aan groei tekens wereldwijd in tv commercials, Vooral vrachtwagens zijn overduidelijke tekens te vinden van bloem en wedergeboorte tekens.

Doordat Noord en Zuidpool volledig zullen worden vrijgegeven zal sprake zijn van volledige wedergeboorte van aarde.

Ruim 97 % van ons aardoppervlakte zal worden hersteld en worden voorzien van een nieuwe “huidlaag”.

( afbeelding is weergave van design gecreëerd en vervaardigd door Ricardo de Groot NRG Veenendaal )

De naam Rene betekend dan ook in LATIJN, Wedergeboren, ofwel staat symbool voor levenskracht en voortgang van nieuw leven, zij zal in vele vormen herkenbaar op uw aarde worden gecreëerd en de diepste vorm van Materie en HOOGST Goddelijke kennis.

Centrum Veenendaal zal opgebouwd worden in duidelijke vorm Lenmiscate. (888)

Het zonnekind ( ook wel prins van de Zon genoemd ) is geboren op de plaats die aangeduid is als Poortgebouw ( zie sleutelvorm Gebouwen Pantheon, Orion.. en terug te vinden is in bouwproject Stad in de stad te Veenendaal Nederland )

De moderne bouwwerken zullen opgetrokken worden in hoogste vorm van Goddelijke drie eenheid, welke als naam gegeven zijnde POORTWACHTERs of aanverwante namen daarvan.

Lenmiscate zal in diverse vormen in het middelpunt van de kosmos worden gecreëerd, Bomen en groenpartijen zullen in DNA vorm door dit centrum worden gecreëerd.

Lenmiscate is ook wel het shiften van een cirkel naar twee cirkels genoemd en is in vele theorieën terug te vinden en te herplaatsen zie Einstein theorie.

( door "lichtbakens te creeren" vanuit spiritueel oogpunt kan worden gezegd dat het grootst Goddelijk plan tot uitvoer is gebracht, de reeds komende projecten zullen de gouden en zilveren tops op de piramide,s compleet maken )

Key of Orion is gevonden in de stand van het zonnelicht in de Pantheon gebouwen wereldwijd, door de stand van deze zon zowel de maan samen te voegen is de daadwerkelijke data gevonden van start van shiften.

888 ook wel Lenmiscate genoemd zal worden herplaatst in de hoogste vorm van dimensies, overduidelijk word de boodschap gegeven dat de Indigo kinderen welke deze informatie doorgezonden krijgen zijn beveiligd vanuit de hoogste dimensies, enige vorm van misbruik of verleiding van deze kinderen zal direct dodelijk gevolg hebben.

De indigo kinderen zijn standaard voorzien van zeer hoog informatieniveau uit hogere dimensies.
Indigo kinderen reageren zeer heftig op kleur ( licht ) geluid en vooral trillingen en zullen beschermd worden bij de hoogste gratie des Goden.

Wedergeboorte

Op veel plaatsen begint al zichtbaar te worden dat het nieuwe denken en het nieuwe creëren al in volle gang is.
Architecten zijn volop bezig hun projecten wereldwijd te gaan uitvoeren allen al gekoppeld aan de visie,s en opbouw van de wedergeboorte der aarde in zijn hoogste aanvang en soort.

Alleen Nederland al zal een groot voorhand nemen deze projecten en vooral kennis te mogen gaan realiseren en deze kennis te mogen gaan delen.

Levenswijze,s op manieren die in perfecte harmonie gaan plaatsvinden zonder enige verbintenis te hebben aan enige vorm van belastingen nog door overheden opgevoerd.

( overdracht in kennis zal op vele plaatsen worden verzorgd.. )

Op veel plaatsen is begonnen met grootschalig verplaatsen van Flora en Fauna, zijn grotendeels reeds veiliggesteld door middel van uw dierentuinen wereldwijd. Zo zijn reeds kleine “arken van Noachs” gecreëerd om van elk soort zijn voortleven te waarborgen.

Grote projecten zullen overgedragen worden om als samenwerkende mensheid steden en gebouwen te gaan creëren die veelal niet voor mogelijk gehouden werden.

Het samenwonen in soort communes ( steden die geheel overkapt zullen zijn) is een pre.
Verder zullen snelwegen en luchtverkeerswegen veelal zo gemoderniseerd worden dat ook vervoer grootschalig via groepsverband zal gaan plaatsvinden.

Het bewust worden van de vijfde dimensie is grotendeels begonnen in alle bevolkingsgroepen.
Het creëren van nieuwe steden zoal nieuwe leefomgevingen werkend in volledige harmonie van natuur en mensheid zal ervoor zorgen dat oorlog en onvrede zoals criminaliteit volledig zijn uitgebannen voor duizenden dynastie,s de komende tijd.

Vele weder geboorte- gebonden plaatsen zullen terug te vinden zijn in vorm van Architectuur, de gekozen naam en de aangewezen plaatsen, zij zullen in de komende "donkere maanden" uw baken zijn voor creatie van hemel op aarde.
Zij die niets hebben te vrezen hoeven ook niets t vrezen, het HOOGSt Goddelijk plan is reeds in werking gezet met of zonder het uitmoorden van de twee belangrijkste Indigo kinderen Ro en Re.

De naam Rene is de symbolische kracht gegeven aan het wedergeboren worden in de Latijnse taal, de naam Ro is gegeven als signaal mensen te overtuigen dat de draadkracht van het hiernamaals pas geschonken zal worden NA de aardse dood.

Zij zijn reeds in reflectie met elkaar verbonden in het hier en nu en hiernamaals, zij zullen de kracht vertegenwoordigen van de vader zowel Moederkracht van uw planeet aarde.

De plaatsen waar Ro zowel Re geboren zijn reeds in grootste en hoogste vorm van perfectie uitgezocht en zijn weerspiegeld in die Alfa en die Omega ( Ying en Yang ).

De ontmoeting tussen de Zon en de Maan heeft inmiddels plaatsgevonden in het jaar 2002 in de meest diepste zin van het woord.

( vanuit de hogere dimensie,s is meegekeken naar moeder aarde zonder dat enig menselijk kind dit door heeft gehad )

De aangekondigde moord op een van hen is hier ook in besproken en zal worden gelijkgesteld in het hiernamaals, het zal de keus van het toelaten van uw gehele mensheid zijn enige vorm van overleven toe te laten mits een van deze twee Indigo kinderen komt te overlijden of zal worden vermoord vanwege de zeer hoge kennis vanuit de Goddelijke Frequenties.

Zij zullen als een van de weinigen de antwoorden kunnen geven vanuit die krachten van die Alfa en die Omega ongeacht illuminatie of goeden of kwaad zal verkozen worden voor het Hoogst Goddelijk kracht van het woord.

Enige vorm van tegenspraak zal niet meer getolereerd worden. In reflectie zal reeds een "voetstap" met duidelijke Oog en Oogkas gecreëerd worden op uw aarde als teken dat niet nogmaals de fout gemaakt zal worden enige offer te geschieden aan een mensheid die niet heeft willen luisteren.

Architectuur

De nieuw vormgegeven Architectuur zal veelal wereldwijd een nieuwe weg inslaan, de natuurlijke krachten van uw Moeder aarde zoals Zon - energie, Aardkracht energie en vele anderen met u zullen in perfect evenwicht gevonden oplossingen zorg gaan dragen voor nieuwe brandstoffen zonder de aarde van haar krachten te ontrekken.

Afbeelding is weergave van een nieuw Airport gelegen in een eilanden groep voor de kust van Nederland in de Noordzee geïnspireerd vanuit Mitose.. en de vijf elementen van moeder aarde )

Er zal sprake zijn voor een zeer snel omhoogtrekken van het bewustzijn NADAT de pole shift heeft plaatsgevonden waardoor de mens zal mogen leren van zijn reeds eerder grove fouten.

De mens zal leren als elk individu te leren samen werken in groepsverband met het bewustzijn dat elke ziel nodig is dat groepsverband te gaan verwezenlijken.

( grote plannen worden reeds in kaart gebracht voor de nieuwe kustlijnen van Nederland )

Eenheid in taal zal worden verbonden met elk levend wezen hier op aarde, zij zal in de diepste bronnen van uw taal vertegenwoordigd zijn. De naam Engelse taal heeft al reeds de grote betekenis verkregen door elk nieuw geboren kind te gaan voorzien en te laten ontwikkelen in de kracht van het creëren in een gesproken dezelfde taal.

De creatie van nieuwe wegen ( door Ganesh gestuurd ) zal zorgen voor een nieuwe manier van inzichten op uw aarde, de tijd zal ui de les geven te beseffen dat menig persoon heeft mogen waarschuwen voortijdig maar 97 % van uw aardse bevolking niet heeft willen wijken van uw aards aangetrokken plaatsen.

Helaas voor hen die verbonden zijn aan de vaste plaats van uw verblijf als Nomade hier op aarde, ook zij zullen verplicht worden hun bron van bestaan als Nomade weer op te gaan pakken.

Nieuwe steden in de vorm van "grootschalige vakantie oorden" voorzien van uw "moderne techniek" zullen zorgen dat de veelal door mens uitgevoerde aardse taken zullen worden overgenomen zodat geen mens meer ziek zal hoeven te zijn door enige vorm van werkdrang of stres.

( steden zullen de komende jaren uitgroeien tot soort woon communes waarin soort grootschalige verblijven zoals Hotels zullen worden gecreëerd omdat de mens door zal krijgen dat door middel van uithanden geven van werkzaamheden aan zoals Robots zij zonder geld zichzelf kan gaan voorzien van alles wat hun hartje zich begeerd )

De kracht die de komende maanden nodig zal zijn nieuwe wegen voor u te creëren en oude te verzwelgen zal zorgen voor totale bekering van oude gesettelde regeringen en mensen, ook zij zullen volledig tot inkeer komen dat de aardse krachten niet te overwinnen zijn maar wel begrijpbaar zullen zijn door het vast zetten van de kennis en de overdracht daarvan.

Ik zowel de anderen wenst u alle voorspoed toe in het komend proces van de wedergeboorte der aarde.

In de hoogst zin van het woords schenk ik u alle wijsheid en kracht toe de komende maanden en weken voorbehouden te zijn zich klaar te maken voor de "grote trek".

Ik kan niets anders zeggen dat het proces wat nu komen zal nodig zal zijn uw voortbestaan in menselijk ras zowel alle andere levensvormen te mogen waarborgen.

U behoord toe aan een magnifiek proces van samenlevende organismen welke allen aan elkander verbonden zijn en perfect met elkaar in evenwicht behoren te leven.

Het vertrouwen behoord volledig toe aan boven dat zij voor u alle oude krachten van uw aarde zal wegnemen en om zal zetten in de nieuwe kracht van het vijfde bewustzijn waarvan lang over besproken is in de hoogste termen van het woord.

Zij zullen elk verschil in die alfa en die omega gelijkwaardig trekken, arm zal rijk worden zwart zal de kennis aan wit overdragen en gezamenlijk komen tot de oplossing die vele v mensenlevens zal gaan mogen redden.

( als de mens niet op tijd NU ingrijpt zal het grootste gedeelte van onze mensheid opgeslokt worden door onze planeet aarde, steden zoals onder andere Dubai en vele anderen zullen volledig wegzakken in de bodem van de aarde doordat Olie en Gasbronnen wereldwijd in elkaar zullen klappen )

De keus zal geschonken worden aan de mensheid zich niet op te laten slokken door de aarde maar zich tijdig te gaan begeven naar veilige oorden.

De aarde zal zich niet laten misleiden door enige vorm van gelogen klimaatproblematiek in uw politieke stelsels, ook zij zullen ten tijde van grootheid - waanzin in volle glorie van het meekijken van de gehele mensheid voor schut worden gezet. Ook voor deze oplossing zal worden zorggedragen, Ozon laag, Zure regen, Opwarming aarde, Chemtrails, zij zijn allen nodig geweest de mensheid op dat niveau te verkrijgen vanwaar de Goden zich het hebben voorgesteld.

Laat geen mens zijn oordeel vellen over dat geen wat goed en of kwaad zal zijn, dit behoord te hogeren toe.
Uw aarde zal worden uitgebreid met een seizoen zodat Vijf seizoenen zullen bijdragen aan het gehele proces wat nodig is de openbaringen zoals eerder aangekondigd is te mogen waarmaken.

( door het gedrag ( zie nautilisschelp ) in kaart te brengen van een groeiproces zoals planeet aarde kan men tijdig de mensen wegbrengen naar veilige oorden.. )

Alle geheimen van het gedrag in groeiprocessen was reeds op uw planeet aarde al reeds gecreerd zodat u de les kon lezen in de fouten reeds eerder door uw voorvaderen verdaan.

De aarde zal zijn ronde kracht omzetten in ovale kracht en worden voorzien van drie nieuwe Zuid zowel drie nieuwe Noord polen allen op nieuwe plaatsen gevestigd reeds eerder aangekondigd.

Geen enkele plaats zal worden ontzien op uw aarde aan de krachten van het wedergeboren worden, wel zal ruim op tijd enige vormen van schuilplaatsen worden aangewezen voor u als menselijk ras.

De hoogste krachten zullen voortijdig aangekondigd worden door middel van Mist zeer zware regenval en de zwaarste on weders door mensen ooit waargenomen.

Aan uw de volledige vrije keus dan te WILLEN overleven of niet.

De aankondigingen zijn dus reeds gedaan in de diepste geheimen van het gesproken zowel het geschreven woord, dit was nodig het hoogst uitgevoerde Goddelijk plan tot slagen te brengen.

Ik groet u vanuit liefde en de hoogste lichts vormen het is mij een groot genoegen u als bevolking op deze planeet te mogen voorzien van de informatie van MA at, universele waarheid.

Schenk elk mens en uw naasten de liefde die u uw eigen kind zou hebben geschonken ondanks zij behorende tot die alfa OF die omega…

Vergeef hen die niet hebben geweten van de grote uitvoer en draagkracht van dit plan, ook zij hebben veelal gehandeld uit liefdeen uit gevoel van saamhorigheid ten gevolge van opvolging van derden die de bevelen gaven.

De werkelijke schone kracht in het menszijn zal in een ieder van u naar boven worden gehaald tijdens deze wedergeboorte, de fouten van het verleden zoals grootschalig wegkappen van uw bossen waren gewaarborgd in de zadenbanken gecreëerd op uw Noord en Zuidpool.

Indiogo Vo Maste

Ge di Christi re

Rene ( wedergeborene vanuit Ra )