groeigedrag aarde en planeten

Groeigedrag

Mischien is het wel zo dat het opmerken van het gedrag de meeste mensen ontschoten is omdat er geen focus op geplaatst werd.

Al deccennia lang is getracht informatie door te geven door middel van heroglieven en waarschuwingen voor de navolgende generaties dat onder andere het groeigedrag van onze aarde onze mensheid in een zeer gevaarlijke situatie heeft gebracht.

Ook in de heroglieven zijn de vier zonpassages perfect weergegeven op de plafonds van enkel piramidecomplexen.

De nu gemeenschappelijke wetenschap is helaas zo gefocust op haar " moderne technieken" dat zij lui achterover leunend het ware groeigedrag van de planeet zeer onderschat heeft. Hierdoor is vrijwel 97 % van onze gehele mensheid direct gevaar komen te lopen.

De waarschuwingen onder andere in de Inca en Maya en Azteken kalenders geven de Nautilusschelp weer met als boodschap dat de aarde doorgroeit in dezelfde vorm dan deze schelp. Hierdoor zullen plaatsen zoals de alpen volledig in elkaar storten en zorgen voor "ophoging" van onze aarde.

Tevens zal dit ook op andere vele plaatsen op aarde gaan plaatsvinden. Zo komen de bewoordingen volledig uit in alle geschriften dat bergen dalen zullen worden, rivieren droog zullen vallen en Vogels en dieren hun leylijnen tijdelijk niet meer zullen kunnen volgen doordat de nieuwe creatie van uw aarde in de maak is zonder dat menig mens hier bij stil heeft gestaan omdat ze diep heeft geslapen.

Diverse wetenschappers zoals John Dalton en Einstein hebben dezelfde theorie voorspeld voor de naderende poolshift, ook Einstein kreeg de visioenen door omtrent polarshifts en dergelijke grote veranderingen die de aarde met zich mee zal nemen in het groeiproces van haar planeet.

Ook Albert Einstein heeft perfecte visioenen doorgekregen  omtrent de opbouw en werkwijze zoal gedragspatronen van ons zonnestelsel.

Hij wist tot in perfectie de groeiprocessen te tekenen waarop hij aan kon geven op welke wijze planeten groeiden in samenhang met opbouw van mitose cel tot en met atomen.

Deze aantekeningen geven een perfecte link weer met de opbouw van ijskristallen en de opbouw van alles wat levende is in ons circulerende systeem. Vooral de vorming van ijskristallen geeft een perfecte match weer omtrent de opbouw van het universum en de levensboom waarin alles gecreëerd word.

De aangekondigde tijdsperiode 2008 tot en met 2012 zal symbool staan als een enorme levensles voor onze mensheid ook wel het optillen van de vijfde naar zesde dimmensie genoemd volgens onder andere de Maya.

Het gedrag kan echter in 5 tijdsperiodes ingedeeld worden.

"Het ontkiemen van het zaadje" ofwel het opbouwen van de atomen en mitose op aarde.

"Het groeien van de steel en haar blaadjes" ofwel de toevoegen van elementen zoals wind water vuur lucht en aarde.

"Het vormen van de knop" ofwel de aarde klaarstomen om in volle glorie te mogen gaan functioneren.

En tevens het ontpoppen van de knop waarin de bloem zich bevind.

Dit proces beslaat het mooiste proces van onze aarde en zal zorgen voor totale verbijstering van onze mensheid de schoonheid van een planeet in volste vorm te mogen waarnemen.

Het laatste proces word vrijwel altijd vergeten het creeren van de zaad en of vrucht om het voortbestaan van haar soort te kunnen waarborgen, ook wel de bestuiving genoemd.

Om dit te doen moet het genoemde eerst "sterven" wil zij in volle bloei door kunnen groeien.

Bij planeten werkt dit proces exact hetzelfde en kan men inzicht verkrijgen door de evolutie op totaal andere manier te bekijken dan de gesettelde wetenschap nu doet, de opbouw van planeten volgt telkens door toevoeging van een element zoals wind water vuur lucht en aarde, door een nieuw element chemie toe te voegen zal de aarde gaan volstaan in haar perfecte en uitbloeien als een van de mooist perfecte planeten in dit zonnestelsel.

Want wees eerlijk als de natuur telkens weer "reincarneerd" met de seizoenen mee waarom zou de mens dat dan niet kunnen...

Sterven zal nodig zijn om nieuw leven weer toe te laten maar de groei van de kosmos te kunnen garanderen..

Door deze cyclus van vijf elementen is het mogelijk het voortbestaan van haar soort te kunnen waarborgen.

De levenscyclus van planeten kan exact vergeleken worden met de opbouw van atomen en Mitose, deze manier van celdelen is terug te vinden in de gehele opbouw van de kosmos.

Als men de link legt met opbouw van atomen, Mitose en opbouw van ons universum zal men een perfecte match ontdekken dat wij puur deel uit mogen maken van een zeer groot levend organisme genaamd GOD in welke religievorm dan ook.

Het betreft dus niet de koppeling aan enige religie maar bestaat uit pure energie welke zal ontstaan naar de keuze die jij als persoon zelf maakt, die Alfa of die Omega…

Een klein stukje van dit hoogst Goddelijke is dus in elk van ons als levend wezen gecreëerd, alleen je eigen keuze zal die ontdekking weergeven van een schitterend geheel van samenlevende organismen die telkens een level of levensdimensie opschuiven.

Telkens als een planeet doorgroeit word een element toegevoegd, de aarde zal haar nieuwe element chemie toegevoegd krijgen die op natuurlijke wijze omgezet worden en al reeds zijn in aardse energie. De perfectie kan pas worden weergegeven als men de link legt met het projecteren in het hiernamaals als Lichtwezen of lichtbol zoals Orb waarin een duidelijke link te leggen is met de groei van een DNA streng.

Nu pas is dan ook erg duidelijk waarom het verhaal de ronde gaat dat de grootste ster in het hiernamaals de Judas ster blijkt te zijn zodra je door hebt dat het waren levensverhaal van Judas Totaal anders in elkaar steekt dan word voorgeschoteld in vele religieuze geschriften.

We zullen voortleven in het hiernamaals in licht geluid en trillingen welke op vele manieren nu met de aarde in contact zullen gaan treden.

Zowel de Zon Maan Aarde en alle anderen Vormen van leven zijn groeiende organen welke allen gekoppeld kunnen worden aan het groeigedrag van Mitose en atoomvorming welke als drieeenheid verbonden zijn aan de gehele opbouw van ons universele systeem.

Hoe groter de planeet groeit en hoe verder in de kosmos zij staat hoe meer elementen er toegevoegd zijn op deze planeten.

Door de wetenschap te mogen ontdekken dat ALLES met elkaar verbonden is kan men zeggen dat alles op hetzelfde moment plaats vind op hetzelfde moment groeit en op hetzelfde moment zal bloeien zoals reeds lange tijd geleden voorspeld is.

Het jaartal 2008 8 8002 zal dan ook gekoppeld kunnen worden aan de grootscheepse ontdekking van misleiding vanuit de hoogst natuurlijke kracht verbonden.

De gehele mensheid te kunnen manipuleren en af te leiden van hetgeen te ondergronds gaande is vergt slechts enige inspiratie van de Goddelijke kennis doorgeven vanuit het hoogste soort.

De wereld zal volledig worden afgeleid van de daadwerkelijke problemen om zo de evolutie volledig haar weg te laten gaan.

Echter zou de kennis alledaags gebruikt MOGEN worden de planeet aarde in haar soort als uniek te mogen laten doorgroeien. Tevens de mensheid als Nomaden in de reis van de tijd mee te laten nemen in het universele leven waar onze planetaria op gebaseerd zijn.

Door het groeigedrag te willen begrijpen van wat de Maya Inca Azteken en Zoeloe ons zo duidelijk hebben willen maken geeft het besef dat wij als mens niet zondig hebben kunnen zijn omdat de planeet aarde gewoon haar groeiproces zal voortzetten.

Door het groeigedrag te willen begrijpen van wat de Maya Inca en Zoeloe ons zo duidelijk hebben willen maken geeft het besef dat wij als mens niet zondig hebben kunnen zijn omdat de planeet aarde gewoon haar groeiproces zal voortzetten.

Echter alleen het feit al dat de maya en Inca erachtrer kwamen dat de aarde op deze manier doorgroeide bewijst al dat men een gedragswaarneming van het groeigedrag zwaar heeft onderschat van onze planeet aarde.

De stad Machu Pichu was ooit een havenstad gelegen aan de oceaan, nu echter liggende op ruim 1200 meter hoogte.... ook voor u eens stof om over na te denken of...

Als de vergelijking getrokken zou worden tussen de opbouw van planeten Sterren en ons universum in samenhang met Mitose en Atomen dan zal men tot verrassende ontdekkingen gaan komen die de gehele wetenschap op de kop zal gooien en zal ontmantelen.

Tijd voor een nieuwe toevoeging van een nieuw bewustzijn.

Ofwel de vijfde dimensie ;-)

Van mitose celdeel tot planeet….