Alles is rond...

Van eerste mitose celdeel, zwart gat tot planeet

Als we alles in een ander perspectief bekijken is alles rond gecreëerd. Onze aarde, leven en dood, tijd levenscyclussen je kan het zo gek niet bedenken als zelfs ons eigen lichaam bestaat uit energie frequenties welke gekoppeld zijn door Mitose opbouw.

Als we alles eens onder de loep zouden nemen en met elkaar in verbinding leggen dan ontstaat een ware DNA streng van informatie die oneindig is en niet weet op te houden.

Alleen ons lichaam is al opgebouwd uit miljoenen cellen allen opgebouwd volgens het patroon Mitose en Atomen.

Het koppelen van energie is in het gehele universele systeem terug te vinden.

Alles is terug te koppelen in de vorm van energie What goes around wil comes around

Energie is niet oneindig te noemen als we kijken naar de vorming van onder andere blackholes en dergelijke andere vormen van energie verwekkingen.

Energie is eigenlijk iets magisch wat eigenlijk niet zonder een – of + kan ontstaan en of leven, alles is teruggekoppeld aan deze drie eenheid in vorm van energie.

Ook op planeten is een duidelijke Noord en Zuidpool zichtbaar aanwezig.

Planeten die allen in perfecte kleurvolgorde doorgroeien ineen systeem wat wij kosmos noemen maakt het onze wetenschappelijke wereld niet makkelijker.

Door op deze manier naar planeten te kijken ontstaat een ruime verbreding in de wetenschappelijke wereld. Het gehele systeem van opbouw in de totale levenscyclussen van de kosmos kan en mag feitelijk bewezen gezegd worden dat alles rond gecreëerd is en zal worden.

Energie is dus die verbinding met elkaar weerleggen dat de weerkaatsing van het licht geluid en of de trilling een reactie zal weergeven wat zichtbaar is geworden zo kan energie zichtbaar en tastbaar worden gemaakt.

Zie voorbeeld een bliksemstraal, het is niet de straal die wij denken dat van boven naar beneden slaat maar andersom de straal die zichtbaar van de aarde afkaatsten terug word gekaatst naar de betreffende energievorm zoals een onweerswolk.

Het is dus de weergave van A naar Ben weer terug….

De opbouw vanuit eerste celdeling tot en met opbouw van het gehele universele systeem groeit door in perfect van te voren “afgesproken” en gedirigeerde volgorde.

Ook muziek is in ronde frequentie en trillingen te luisteren en kan door weerkaatsing teruggeluisterd worden, het is dus niet rechtstreeks de muziek wat gehoord word maar de weerkaatsing van het geluid.

Bij een spectrum gebruik van kleuren in samenhang met animatie van computers kan men een schitterende voorstelling krijgen hoe frequenties werken.

Als we kijken naar de opbouw van een IJskristal zien we een duidelijke link met de opbouw van ons universum, welke zeer geordend doorgroeit.

Door geluid frequenties vast te leggen en te gaan laten horen werd duidelijk dat de muziek of tonen die hoorbaar werden rondgeleid konden worden via radiosignalen en doorgeven van frequenties.

Ook dit is allemaal geïnspireerd vanuit de natuur waar reeds allang gebruik gemaakt word van frequentie,s.

Zie een duidelijk voorbeeld van de onderwaterwereld tot en met de Flora en fauna welke allen gebruik maken van frequentie die allen op een eigen toonhoogte zichzelf herkenbaar maakt.

van levensboom tot ijskristal…

De vergelijkenis met IJskristallen en opbouw van een universum geeft een schitterende weergave weer hoe celdeling plaatsvindt maar ook hoe de werking daarvan in zijn geheel werkt in dit planetaria...

Zodra je inziet dat je moet beginnen met de wetenschappen door het zoeken naar de bron dan zal je ook de daadwerkelijke bron vinden die vaak niet eens zichtbaar is maar ontstaan is doordat de juiste temperatuur met de juiste trilling en het juiste licht de bron tot groei heeft gebracht.

( afbeelding geeft een perfecte ijskristal weer die voorzien is van de juiste energietoevoeging. Bron Masaru Emoto ( Emotie.. ) de klemtoon van de frequentie geeft de emotie van het woord door zonder dat mensen dit hebben beseft. )

Om energie om te zetten in materie heb je massa nodig waardoor licht geluid en de juiste trilling de mogelijkheid krijgen te kunnen gaan groeien.

Axis mundi

Ook wel de verbinding genoemd in vele religies tussen het leven zowel de dood, beiden zijn met elkaar verbonden doordat Dood niet zonder Leven bestaat en zonder Leven geen Dood kan Bestaan.

Later kwam pas een besef dat de aarde niet plat was maar uit een ronde vorm bestond, toen werd het vierkante tijdperk eigenlijk al afgekondigd en werd een nieuwe tijd van revolutionaire ontwikkelingen gecreëerd waardoor leven en alles wat er omheen hangt een volledig nieuw inzicht verkreeg.

( deze afbeelding geeft een weergave zoals vroeger tegen de aarde aan werd gekeken, deze weergave is een visie van de Noordelijke landen geweest. )

Door deze constante manier van telepathie en doorgeven van energie ontstaat een groot spectrum aan levensvormen.
Zodra bewust word dat de juiste vorm van energie verwekken ook een voeding kan worden voor het menselijk lichaam zal men meer inzichten krijgen in de opbouw en status van Mitose elektronen en Atomen IJskristallen en planeten.

Levensboom…

Dit symbool van de levensboom is in erg veel gebouwen en huizen terug te vinden en stond symbool voor levenskracht en ontwikkeling van evolutie.

De vroegere architectuur was veel meer gericht op gebruik van licht en schaduw omdat daadkracht nog niet was omgezet in energie.

Zodra we veel meer gaan begrijpen kan men terug zien dat alles inde gehele universele kosmos op word gebouwd volgens de levensboom.

Levensbomen zijn veelal terug te vinden in oude bouwwerken en ook pleinen.

Ook bloemen en planten volgen dezelfde opbouw zoals de levensboom doet, ze groeit rond door in spiraalvormige vorm. Zo mogen we dus zeggen dat feitelijk bewezen is dat alles rond gecreëerd is rond groeit en rond zal eindigen.

Door de Zon bijvoorbeeld in Infrarood te bekijken kan men inzicht krijgen hoe energie werkt.
De energie werkt vanuit een bron maar groeit dus door zoals een Nautilusschelp ook doet in de vorm van groeiprocessen buitenom.

De vergelijking van een Mitosecel met bijvoorbeeld zonnevlammen kan worden vergeleken met de eerste teken van groei die plaatsvindt zoals atomen dit ook doen.

Op de geplaatste weergaven is duidelijk exact hetzelfde”gedrag” te zien zodra een cel zich wil gaan vermeerderen en dus wil groeien.

De vergelijking met elkaar leggen door de informatie naast elkaar te leggen geeft vaak een schitterend inzicht over hoe al het leven is ontstaan maar ook zeker door zal gaan na de pole shift.

Mischien is dus voor de wetenschap wel dit bewezen feit dat alles op hetzelfde moment op dezelfde tijd en op dezelfde plaats plaatsvind.

Echter de wetenschap gebruik te mogen laten maken van Vrije energie vergt een hoop tijd werk en vooral geduld..

Echter het besef en bewustzijn wat wij nog niet om kunnen zetten vormt een belemmering voor de gezamenlijke wetenschap.