Wilskracht en de zeven wereldwonderen:

 

 

Wilskracht in ieder mens van ons huist door een uiteindelijk doel te stellen zal ons onderbewustzijn aangezet worden naar het aansturen van een creatiepunt ( focus ) welke niet in tijdsvorm denkt maar in uitvoer en werkelijkheidsvorm, zonder dat wij dit beseffen neemt ons onderbewustzijn ons mee naar de reis van creatie in werkelijkheid.

 

 

Piramide van Cheops

Hangende tuinen van Babylon

 

De mens superieur is in het zoeken en vinden van en naar oplossingen inspirerende vanuit moeder natuur ofwel moeder aarde. Door dieper te kijken naar de geheimen der planeet aarde ontdekt men dat juist doordat wij vrijwel van alles gegeten hebben wij de dna gegevens opgegeten hebben en tot ons hebben genomen om de dingen die in natuur en wetenschap allang bestaan hebben te kunnen nabootsen en te mogen gebruiken in ons dagelijkse leven.

Denkt u aan het creëren van elektriciteit ( sidderaal ) Radar ( Uil ) Sonar Vleermuis computer het menselijk bewustzijn.
( bron John Downer BBC Engeland super science.. )

 

 

De mens zich altijd heeft aangepast aan het gedrag  van de planeet aarde waardoor het nomaden bestaan is ontstaan waarvan wij als mens elk van ons zo naar terugsnakken door erg graag te willen reizen, ons bewustzijn wil het liefst zoveel mogelijk informatie inwinnen van wat wij om ons heen zien en welke beleving wij daarbij willen meevoeren en meenemen in onze volgende levens. Door beter te kijken naar het gedrag van onder andere dieren en planten kan exact bekeken worden welke processen we door mogen gaan maken.

 

Tempel van Artemis in Efeze in Anatolië

 

Beeld van Zeus te Olympia

Overlevingsdrang puur van wilskracht afhankelijk is maar vooral ook afhankelijk is van een stuk kennis der natuur welke ondoordringbare redenen hebben en alles in perfect evenbeeld met elkaar verbonden is.
Dood volgt nieuwe leven en leven volgt opnieuw dood.. ( door verfijning in fotografie worden andere levensvormen langzaamaan zichtbaar en herkenbaar voor ons als mens ).

Vroeger door wilskracht de mooiste bouwwerken en wereldwonderen gecreëerd konden worden doordat de mensheid niet op geld was gericht maar zijn levensdoel gericht was op pure wilskracht, ze wilden SAMEN creëren SAMEN leren maar vooral SAMEN de kennis overdragen de volgende generaties van een beter leven te voorzien, we leerden door te ervaren we zagen in dat fouten behoorden bij levenslessen.


Tempel van Artemis in Efeze in Anatolië

 

Kolossus van Rodos

Laat onze historie een juiste les zijn door liefdevol samen te willen leven in een vernieuwde aarde.

Laten we een wereld creeren die voor ons allen is.

Welkom bij de vijfde zonpassage het nieuwe bewustzijnsniveau van het menselijk ras.

Pharos van Alexandrië