Uitleg water weet het antwoord:

Water, we drinken het, we ervaren het, we kunnen het voelen, we kunnen het zien, we kunnen het zefs ruiken en toch snappen we nog steeds weinig van dit wonderbaarlijke wonder WATER. Het is doorgrondbaar, het kan warme of koude energievormen aannemen, het kan troebel zijn helder of pikzwart door vervuiling.

Kortom Water is iets magisch lieve mensen iets wat we veel beter zouden moeten onderzoeken want als er iets is meer in zich te hebben enige grondstof of enige levensvorm wat meer geheimen telt , dat is dan water ...

Water kan vormen aannemen als golven het kan energie opwekken in samenwerking met wind maar kan ook zichtbare kenmerken aan ons doorgeven als we dit vast gaan zetten in de vorm van ijs of ijskristallen.

We leren door te ontdekken, te ervaren maar vooral door te sparen want Water heeft een "vastigheid" die geen enkele levensvorm op aarde kan weergeven.

Als we beter op het woord water ingaan dan zien we dat water transparante vormen aan kan nemen die voor mensen van levensbelang zijn omdat ook wij als menselijke levensvorm voor ongeveer 70 % uit water bestaan en dus van een gezonde water balans afhankelijk zijn.

Door water beter te leren begrijpen ontdekken we dat water ons een enorme levensles kan leren door dit vast te zetten en te fotograferen in de vorm van ijskristallen. ( Bron Masaru Emoto Japan, water weet het antwoord ).

Deze man wist eigenlijk energie vast te leggen zoals dit nog nooit was gedaan, door positieve of negatieve energie toe te voegen aan het gesproken of geschreven woord kon men eindelijk vastleggen dat Goddelijke en of duivelse energievormen zijn die we zelf aan kunnen nemen of kunnen weigeren of beter kunnen negeren aan elk van ons die keus.

Bacterien in water reageren direct op deze frequenties van energie welke verbonden zijn met ons menselijk brain die electrische signalen doorgeeft en zo de vorm van energie bepaald.

De bacterien "vluchten weg" als er een herstelprocedure gaat plaatsvinden in de vorm van natuurramp, want ook deze behoren allen tot een groeiproces der aarde of beter gezegd ze reageren puur op de energie.

Water heeft overduidelijke kenmerken die aangeven wanneer een natuurramp of eigenlijk herstelprocedure plaatsvind op uw planeet aarde.
Door water digitaal te fotograferen in de vorm van ijskristallen kan een bacterie "vastgelegd" worden, plaatsen waar natuurrampen gaan plaatsvinden zijn deze bacterien veelal weg en vormen geen duidelijke ijskristal meer.

Onze planeet bestaat net als ons menselijke levensvorm uit bijna 70 % uit water.

Doordat onze aarde omringt is door het water kan de binnenzijde geblust en getemd worden waardoor de aarde in een perfect evenwicht zal blijven bestaan.

De onderaardse magmastroom word veelal in het diepste van de oceanen koel gehouden door het water waardoor onze planeet zijn naam als waterplaneet dan ook eer aan doet.

Kortom Water is iets magisch lieve mensen iets wat we veel beter zouden moeten onderzoeken want als er iets is meer in zich te hebben enige grondstof of enige levensvorm wat meer geheimen telt , dat is dan water ...

Water kan vormen aannemen als golven het kan energie opwekken in samenwerking met wind maar kan ook zichtbare kenmerken aan ons doorgeven als we dit vast gaan zetten in de vorm van ijs sneeuw en of ijskristallen.

We leren door te ontdekken, te ervaren maar vooral door te sparen want Water heeft een "vastigheid" die geen enkele levensvorm op aarde kan weergeven waardoor onze geschiedenis openbaard zal worden.

Als we beter op het woord water ingaan dan zien we dat water transparante vormen aan kan nemen die voor mensen van levensbelang zijn omdat ook wij als menselijke levensvorm voor ongeveer 70 % uit water bestaan en dus van een gezonde water balans afhankelijk zijn.

Door water beter te leren begrijpen ontdekken we dat water ons een enorme levensles kan leren door dit vast te zetten en te fotograferen in de vorm van ijskristallen. ( Bron Masaru Emoto Japan, water weet het antwoord ).

Deze man wist eigenlijk energie vast te leggen zoals dit nog nooit was gedaan, door positieve of negatieve energie toe te voegen aan het gesproken of geschreven woord kon men eindelijk vastleggen dat Goddelijke en of duivelse energievormen zijn die we zelf aan kunnen nemen of kunnen weigeren of beter kunnen negeren aan elk van ons die keus.

Bacteriën in water reageren direct op deze frequenties van energie welke verbonden zijn met ons menselijk brain die elektrische signalen doorgeeft en zo de vorm van energie bepaald.

De bacteriën "vluchten weg" als er een herstelprocedure gaat plaatsvinden in de vorm van natuurramp, want ook deze behoren allen tot een groeiproces der aarde of beter gezegd ze reageren puur op de energie.

Water heeft overduidelijke kenmerken die aangeven wanneer een natuurramp of eigenlijk herstelprocedure plaatsvindt op uw planeet aarde.

Water vastgelegd door middel van bevriezing en microscopisch fotografie.

Door water digitaal te fotograferen in de vorm van ijskristallen kan een bacterie "vastgelegd" worden, plaatsen waar natuurrampen gaan plaatsvinden zijn deze bacteriën veelal weg en vormen geen duidelijke ijskristal meer.

Dit kan simpel een vergelijk geven met een hogere levensdimensies namelijk olifanten welke duidelijk een veel lager signaal frequentie ontvangen wanneer de natuurramp in aantocht is meestal gebeurd dit enkele uren of zelfs 24 uur van te voren. De olifant wil enkel van die zeer lage frequentie af en loopt net zo lang door totdat die frequentie weg is en hij weer rustig kan bijkomen.

Doordat een Tsunami plaatsvond kon de wetenschap overduidelijk opmaken dat de dierenwereld vroegtijdig werd gewaarschuwd door de aarde door middel van frequenties die uitgezonden werden.

Vogels hebben exact hetzelfde maar deze gebruiken de hoge frequentie van de aarde welke zeer kort en zeer snel afgegeven worden, hoe lager de frequentie hoe langzamer, hoe hoger hoe sneller de frequenties word. Olifanten krijgen veelal als eerste de frequenties te horen.

Onderschat word de energie die DOOR water zowel Maan en Zon kracht loskomt op plaatsen die tijdens een zon en maanpassage zal plaatsvinden.

Doordat een Tsunami plaatsvond kon de wetenschap overduidelijk opmaken dat de dierenwereld vroegtijdig werd gewaarschuwd door de aarde door middel van frequenties die uitgezonden werden.

Vogels hebben exact hetzelfde maar deze gebruiken de hoge frequentie van de aarde welke zeer kort en zeer snel afgegeven worden, hoe lager de frequentie hoe langzamer, hoe hoger hoe sneller de frequenties word. Olifanten krijgen veelal als eerste de frequenties te horen.

Onderschat word de energie die DOOR water zowel Maan en Zon kracht loskomt op plaatsen die tijdens een zon en maanpassage zal plaatsvinden.

Hoe dieper in de oceaan dus hoe witter of hoe donkerder de levensvorm…

Hoe hoger in de oceaan hoe meer impact het zon en maan spectrum hebben op onze levensvormen en hoe meer zichtbaar de kleurenspectra zijn van het leven.

Het kan simpel uitgeprobeerd worden door drie planten te kopen en elk een energie toe te wensen, de eerst koester je, de tweede negeer je de derde toon je kwaadheid, dit klinkt gek maar je zal snel zien dat het eerste plantje die "dood" gaat diegene zal zijn die genegeerd word doordat hij geen energie krijgt, de tweede de plant welke kwaadheid getoond word en de derde zal direct gaan groeien en tonen dat liefdevolle aandacht niet alleen voor mensen voor levensbelang is maar ook voor flora en fauna in aller levensbelang is en de levensduur met veel jaren zal verlengen.

In de komende periode zou water perfect als "overlevingsbron" gebruikt kunnen worden door alle plaatsen op aarde digitaal te fotograferen in de vorm van ijskristallen zoals Masaru Emoto deed, dan zal men zien dat deze techniek zeer snel verder ontwikkeld zou kunnen worden en tot in perfectie de plaats van ramp, de tijd en de exacte data aan zou kunnen geven wanner deze gebeurtenissen plaats gaan vinden.

Als de gemeenschappelijke wetenschap eens nader op deze techniek in zou duiken zonder vooroordelen te hebben dan zou men miljoenen mensenlevens kunnen redden de komende maanden en jaren. Echter de vraag rest nu eerder hoe snel de gemeenschappelijke wetenschap nu durft toe te geven dat evolutie altijd veranderlijk is en nieuwe vormen aan zal nemen in plaats van te baseren op het ouderlijk gedrag van de aarde.

Kennis in de wetenschap en ecologie zal men moeten vinden in universele kennis samengebonden aan een stukje binding met paranormale kennis en door middel van channeling, zonder dit geweten kan men onmogelijk de oplossingen te weten komen.

Alleen dan pas zal men ontdekken dat de gehele opbouw van zowel Water als het universum opgebouwd word volgens de vaste regels van het universum de heilige geometrie…

Ik blijf erbij water is iets magisch iets wat eerlijk is en diepgaand zonder te kunnen liegen het water is helder of niet..

Water kan ook angst creëren door uitvoer in spraak en betekenis in alle religie,s maar toch gebruiken we geen van allen op de juiste manier dit water.

Angst van water word zichtbaar als het vaste vormen aanneemt zoals ijsballen en of hagel.

Kortom is de feitelijke bewijslast gecreerd dat water de emotie vast legt die wij daar naar toe zullen zenden, de gezamenlijke wetenschap zou dan ook beter moeten weten snel naar medicatie te grijpen wetende dat mens flora en fauna verbonden is aan universele kennis.

Kortom we kunnen dus wetenschappelijk aannemen dat alles op aarde als zwart zowel wit gecreerd word mar dat het kleurenspectrum vanuit het universum onze aarde kleur toevoegd waardoor wij als mens niet anders doen dan het kleurenspectrum omzetten in ons onderbewustzijn op die juiste plaats waarin dat bij ons voorgeprogrammeerd is.

Masuro Emoto

Water pal voor aardbeving gemeten..

Techniek is gebruikt doormiddel van ijskristal te bevriezen waardoor de bacterie word vastgezet en gezien kan worden of de bacterie op de vlucht is geslagen voor een naderende natuurramp zoals aardbeving.

Het water net na de natuurramp zoals aardbeving vastgezet door middel van dezelfde techniek het bevriezen van het water waardoor de bacterie kan worden “gemeten”.

Grondwater vlak voor en na een aardbeving in de
prefectuur Shimane, en later op de zelfde plek.

Vóór de aardbeving werden geen kristallen gevormd,
alsof het water de aardbeving voorspelde.
Enige tijd na de aardbeving keerde het vermogen
van het water om kristallen te vormen terug.

Schone stad bestaat, kijk maar in Stockholm
Laat je auto op water rijden


Kortom gezegd is het kwestie van wilskracht deze aarde in een goede baan te gaan laten leiden. 

Nederland zal dan ook het grootste antwoord mogen gaan geven in het voortzetten van leven hier op aarde, door de antwoorden te mogen ontdekken die het geheim van water met zich hebben meegedragen.

Nederland waterland zou zijn naam dan ook eer aan doen als men deze visie zou gaan gebruiken bij de ontdekkingsreis van ons menselijk ras in dit schitterende universele systeem van leven.