Manipulaties der aarde

Manipulaties het meest omvattende en meest onderschatte gedeelte van onze levensbepalingen op aarde.

Manipulaties zijn in diverse vormen meetbaar en aanneembaar maar wat hebben wij nog een groot gedeelte hiervan nog niet ontdekt.Hoeveel kunnen we nog ontdekken om nog te willen weten want hoeveel is er nog niet bewezen nog niet nagekeken.

( zoals voorbeeld weergeeft is duidelijk te zien dat de skin van bv een Zebra overduidelijk een poging doet een leeuw of ander roofdier te manipuleren, een enkele Zebra zal weinig kans maken om te overleven, meerdere Zebra,s bij elkaar zullen zorgen voor volledige dessorientatie van het onderbewustzijn van betreffend roofdier jagend op de zebra.)

Dierlijke Manipulatie door middel van Huid..

We maken onderdeel uit van een grote familie in deze circle of life.We imponeren elkaar om op te vallen we doen make up op om er beter uit te zien kleden ons naar modueuze maatstaven om zo maar opvallend mogelijk door ons leven te gaan maar hoe gevaarlijk is en zijn eigenlijk manipulaties en wat zijn de gevolgen daarvan.

Allereerst onze haren zijn gevoelssensoren waar we niet bij stil staan en door onze haren te verven blokeren we deze sensoren omgevoelens op te vangen wat van buitenuit naar ons word toegestraald vanuit moeder natuur.Juist door het gebruik van kleurstoffen in onze haren verkappen we dus de haren welke dan niet meer de signalen binnen krijgen ( vaak herkenbaar als kippenvel).

Make up verstopt onze huidcellen waardoor deze niet meer kunnen ademen en de huid begint af te sterven.

Groepsmanipulatie

( door middel van samenwerken in manipulatie in groepsvorm zal en roofdier zoals haai de schol samenwerkende vissen zien als een groot dier en deze sneller met rust laten omdat ook het onderbewustzijn van betreffend roofdier gedessorienteerd word.)

Een andere vorm van manipulatie is het groter voordoen dan je werkelijk bent ook wel groepsmanipulatie waarvan wij eigenlijk allen deel van uitmaken.

Door in groepsvorm te werken en leven maak je veel meer kans van overleven en ook vaak langer leven.

Met name kunnen we dat linken met aannemen van grotere vormen zoals voetbal supporters maar ook het samen met elkaar zwemmen van bijvoorbeeld vissen welke door juist bij elkaar te gaan zwemmen en een grotere vissoort als vorm aan te nemen sneller een aanval voorkomt van luie soortgenoten als bijvoorbeeld een Haai of Orka.

Sierlijke manipulatie

( door middel van gebruik van zijn sierlijke manipulatie zal de pauw vele malen groter lijken en dominanter overkomen dan in werkelijkheid is.)

Deze word veelal in alle levensvormen gebruikt, mensen maken zich op en kleden zich mooier en trachten vaak met tatoe,s de status van het mens of dier zijn sierlijker en statiger te maken.

Een vorm van sierlijke manipulatie is vooral bij vogels en dieren erg goed zichtbaar, denkt u aan de huid van een Zebra of luipaard, een paradijsvogel, de enorme veren van een pauw, ( zie ook link met mens PUNK... ) de vlinder die daadwerklijk eigenlijk erg klein is maar enorm lijkt door de grote "ogen" die op zijn vleugels zitten om af te leiden of te manipuleren.Het zich grootster voor willen doen dan men daadwerkelijk is, is in de wereld van flora en fauna van levensbelang.

De vlinder heeft zeer grote "ogen" op zijn vleugels waardoor het lijkt of de tegenstander te maken heeft met een zeer groot dier en dan snel de aftocht zal inluiden.

Deze huid en of uitdraging van hetgeen je bent is niet zomaar het helpt ons overleven of kost ons de kop eerlijk gezegd en vooral in de dierenwereld is dit een erg gevaarlijk onderdeel want wees eerlijk een luipaard heeft een perfecte skin of huid welke niet opvalt in de natuur.

Manipulatie word in alle nauurlijke banen weergegeven, ook de mens kan perfect gekoppeld worden aan de dierlijke manipulatie door middel van haardracht.

Zowel de pauw als de Mug gebruikt zijn "huid" of verenpracht om de andere te imponeren of af te schrikken, in de natuur geld veelal de regel hoe feller de kleuren hoe gevaarlijker ze zijn....

De Zebra daarintegen gebruikt JUIST zijn opvallende manipulatie om een tegenstander zoals een leeuw te manipuleren want als een zebra alleen staat maakt hij of zij vrijwel geen kans op overleven maar met meerderen gaat de huid van de zebra op het bewustzijn van de leeuw inwerken en zal zorgen voor dessorientatie. De betrokken leeuw zal snel de aftocht inluiden doordat deze van oorsprong te lui is en door de skin van de Zebra in de war gestuurd word.

Ook in de viswereld is hier sprake van de haai zal meerdere vissen sneller met rust laten als deze zijn voorzien van skinmanipulatie. ( zie bijvoorbeeld Tijgervis.. )

Zo kan dus aangenomen worden dat ook deze manipulaties uit goed en slecht bestaan door het gebruik ervan te begrijpen ontstaan een volledig andere kijk op natuur en wetenschap.

Het is reeds bewezen dat deze vorm van manipulatie of het aansturen ervan wel degelijk ook tot de mens betrekking heeft en in haar dagelijks bestaan een regelrechte bedreiging kan vormen.

Genetische manipulatie

( door middel van bijvoorbeeld planten op speciaal gekweekte kleuren te kweken ontstaat genetische manipulatie welke zeer gevaarlijk kunnen zijn voor ons menselijk ras.)

Deze vorm van manipulatie is het veranderen van de erfelijke eigenschappen van een plant, dier of micro-organisme. Eigenlijk zijn mensen al eeuwen bezig met genetische manipuleren. Ze selecteren bijvoorbeeld steeds nieuwe bacteriƫn om kaas of bier te maken. ze kruisen bestaande plantenrassen met elkaar om een nieuw, beter ras te krijgen. Maar het duurt veelal jaren om een nieuw ras met precies de gewenste eigenschappen te krijgen. Dat kruisen en selecteren noemen ze ook wel 'oude' Dossier.GM. De gevaren hiervan worden vaak wel onderschat omdat de ziektebronnen veelal in deze vorm gezocht moeten worden.

Geestelijke manipulatie

Deze vorm is een van de gevaarlijkste vormen die voor ons als mens tastbaar is.

We worden vaak misleid en mooie dingen voorgeleid waardoor we vaak op iets afstomen en pas later ontdekken dat we beet zijn genomen denk hierbij aan het lokken van bijvoorbeeld leuke goedkope reclame aanbiedingen maar bij het aankomen bij een zaak vaak slechts om een gedeelte gaat van het betreffende product.

Ook moet zeer goed uitgekeken worden bij het aanlokken van bijvoorbeeld groepsvormen zoals sekte,s, deze lokken mensen vaak aan door bijvoorbeeld mooie beloften te doen en je pas na later tot besef komt en deze puur uit zijn op macht over deze personen uit te oefenen veelal uitlopend in sexuele intimidaties.Gevaar van manipulatie

Ook de mens doet volledig mee in het spel van manipuleren, we gebruiken make up of sminken ons dusdanig zodat de andere zich vaak aangetrokken voelt tot ons soort...

Wij wijzen graag op het gevaar van deze vormen van manipulatie of ook wel het meetrekken in sektevormen en andere dergelijke groepsvormen die maar een doelstelling hebben namelijk het zoveel mogelijk mensen meetrekken in hun dood.Ik kan dan ook niet hard genoeg waarschuwen dat een evenwicht in je eigen ziel en vooral geest door vrije expressie te gebruiken wel binnen maatstaven moet plaatsvinden mensen niet oneindig mee te trekken in energie die toch altijd persoonsgebonden blijft.want wees eerlijke de beleving van een dagelijks leven is datgeen JIj wilt leren en ervaren maar vooral beleven. Beleef dus je eigen ervaring je eigen levensles en tuurlijk mag je bij een groep aansluiten en tuurlijk mag je allen dezelfde shirtjes te dragen om uit te komen voor een groep maar wees wel eerlijk tegen jezelf WEL met maatstaven, want wees eerlijk als je je teveel mee laat slepen in materie ook zoals de mijne dan is dit een belemmering op de ontwikkeling van je eigen geest en ontstaat geen gezonde ontwikkeling meer van het mens willen zijn maar vooral de beleving daarin.

wees eerlijk tegen jezelf lieve mensen en laat je een leven als deze niet ontnemen door grootschalige manipulatie want een leven als deze behoor je te leven vanuit jezelf gewoon als jij en ik, enkel die ervaring kan je zelf ervaren, iemand kan je dingen uitleggen en laten zien maar de les van het leven ervaar je zelf door levenservaring maar vooral het ontwikkelen van je eigen ik.wees allert dus ook op de gevaren die deze schitterende planeet aarde in petto heeft voor u.

Er is veel meer te weten en te vertellen maar ik tracht op deze site een klein beetje uitleg te geven omtrent nu gaande is.

Zowel de vlinder als de Olifant "gebruikt" zijn instinct om de tegenstander te manipuleren, de vlinder gebruikt zijn pracht en glorie de Olifant gebruikt zijn power en grootte.

Sta open voor nieuwe dingen en ontdekkingen en zoals ik persoonlijk zeg je moet alles uitgeprobeerd hebben wil je erover mee kunnen praten maar het anderen kunnen voorkomen van de les die jezelf geleerd heb is toch wel een van mijn meest geliefde bezigheden die een mens kan en mag doorgeven aan de volgende generaties.Geniet je leven zoals jij dat wilt genieten maar denk wel aan je medemens door dit in samenwerking en juist balans te doen en niemand anders door jou toedoen te WILLEN beledigen of te kwetsen, hetgeen jij wilt geloven is bepaald uit de vrije keus van een mensenleven.

Ook mensen gebruikten grootschalig de manipulatie door middel van Maskers....

Maak ook jij onderdeel uit van onze grote groep genaamd medebewoners van Planet Earth.

Onze wereld heeft ons nog veel te leren lieve mensen, wilt ook u leerling zijn van de kosmos ....

In liefde sta ik u bij

Ge di Christi re

Manipulati Wiki