Levensvorm...

Van mitose celdeel tot planeet..

Van veel levensvormen is niet de link met elkaar gelegd dat de vergelijking met elkaar enorm groot is.

Het is dan ook niet meer onwaarschijnlijk te noemen dat alles via verschillende vormen van leven op hetzelfde moment met elkaar in verbinding staat.

Als we alleen al kijken naar het begin van een mitose celdeel en de vergelijking trekken met de zonnevlammen vinden we erg snel een perfecte match.

Zie ook de vergelijking met bijvoorbeeld een zonnevlam welke direct gelinkt kan worden aan de eerste vorm van uitbreiding in nieuw leven in dit universele systeem.

Ook is een perfecte vergelijkeins te leggen tussen het gedrag van aantrekken van sterren en de gedragspatronen van eerste zaadjes zoekende naar die ene eicel….

2008 8 8002

Het delen van de cel gekoppeld met groei van atomen is de perfecte overeenkomst te mogen vinden tussen levensvormen in het universele systeem zowel hier op aarde.

Flora en fauna

Hiervan is bekend dat zij erg seizoen gebonden is en direct reageerd op licht geluid en niet bekend of deze ook reageerd op trillingen.

Het is bewezen dat de planten wereld ofwel flora en fauna gebruik maakt van andere levensvormen zoals zoogdieren ( bijvoorbeeld vogels )

Zij "eten" de zaden welke vrijwel niet vergaan in hun magen en worden "gratis" verplaatst naar de nieuwe plek van bestemming, zo kruipt elke levensvorm steeds door in vaak ronde vorm richting een nieuwe plek. Zo kan er dus vanuit gegaan worden dat vogels puur de energie ontrekken en dus voortleven door energie te behouden.

Aangenomen werd dat planten niet "kunnen denken" het tegendeel is echter bewezen dat zij wel degelijk een vorm van bewustzijn kennen, door bijvoorbeeld een simpel wit laken over een plant te leggen tijdens kou word direct de doorvoer van water naar de uiteinden van de takken gestopt en zet de plant zijn " doorvoer-aderen stil "

Herkenbaar is dat planten rond de evenaarlijn vaak de grootste vorm aan kunnen nemen en is dan ook zeer goed aanneembaar dat licht de grootste vorm van energiebron voor leven is. ( licht staat voor gezonde genezing en donkere materie voor groei, Zon en maan... Aantrekken en afstoten van energie )

Planten passen zich op seizoenen aan en veranderen hun uitstraling door en door, ze groeien groter en door de aanpassing tijdens de seizoenen hebben zij ervoor gezorgd tijdens het evolutieproces te overleven.

Gezien vanuit het verleden is dat ook flora en fauna duizenden jaren kunnen "slapen" (kan vaak ook door invriezing zijn) door midden van zaden die pas reageren op licht op het moment dat de juiste frequentie ontstaat.

Ik vind persoonlijk dat onze mensheid een enorme les zou kunnen leren uit de levensvorm flora en fauna omdat als deze ergens niet kan ontspringen ze probeerd ergens anders wel uit de grond te komen om tot groei door te gaan. Overlevingsdrang eerste klas van de hoogste rangorde.

Een plant die op bepaalde plaats niet tot groei kan komen probeerd zich te verplaatsen onder de grond vaak door om op andere plek wel te ontspringen in haar groei, zij zet alles op alles om toch op een andere plek bovengronds te komen en de belangrijkste energiebronnen water en licht te mogen ontvangen.

Ook bloemen doen dit overduidelijk en proberen door uit te lokken, te manipuleren en vooral te lokken met geuren of af te stoten door geur haar overlevingsdrang zo groot mogelijk te houden.

Ik persoonlijk kan dan ook niet wachten en zie de komende periode dan ook als tijd van wedergeboorte omdat op elke plaats van de aarde creatie van nieuwe levensvormen zullen zijn. en plaatsvinden Overal zal het herstellen van alle oude levensvormen in werking gezet worden.
zaden van lang vergeten planten en nooit beschreven planten staan nu op punt van uitkomen.

Er is reeds wetenschappelijk bewezen dat met name planten direct reageren op energie in vorm van positiva of negativa, de plant die het meest genegeerd word en geen aandacht krijgt zal als eerste sterven, zo kan aangenomen worden dat deze levensvorm ervanuit gaat dat zij wil voortbestaan door uit te lokken om zo haar energie en voortbestaan te waarborgen.

Door de verplaatsing van planten te volgen kunnen we zien welk klimaat we over enkele maanden en jaren zullen krijgen, echter een ompolingsproces moet wel vanuit reflectiepunt bekeken worden..

Ik geloof niet in een einde maar juist een nieuw begin, dood volgt leven leven volgt dood.. de wedergeboorte der aarde of een wederopstanding van oude levensvormen zoals planten en bloemen.. ofwel flora en fauna..

Flora en fauna zijn bewezen levensvormen omdat ze tastbaar, zichtbaar en vooral voelbaar en ervaarbaar zijn geworden voor de mensheid omdat we mochten weten de juiste kennis te gebruiken om het voortbestaan van ons menselijk ras te kunnen waarborgen.

Levensvormen een uniek onderdeel van de nieuwe website ge-di-christi-re.com

Hoop dat ook u inziet dat ook wij als menselijk ras puur een onderdeel zijn en uit mogen maken van de circle of life...

levensvormen en levensduur daarvan...zover bekend Levensduur microbacterien

Hier is nog niet veel over bekend, wel word aangenomen dat erg veel microbacterien vormen aannemen en zo de vorm aan kunnen nemen net zoals wolken kunnen doen of platter gezegd steden zoals wij in menselijke denkwijze kennen.

De structuur die zowel bacteriën als microbacteriën aannemen kan direct gelinkt worden met ons als menselijk ras en de vorming van steden. Bij overmatig bebouwen hiervan of overmatig creëren van zijn levensvorm word automatisch ingegrepen vanuit boven. Het is dus dan ook van levensbelang voor elk levend ras om in perfecte balans te blijven leven om uitsterven of zeer groot inkrimpen te voorkomen.

Levensvormen zijn practisch hetzelfde als de bacterie, werken ook in groepen samen en reageren op licht geluid en vooral trillingen. Deze levensvorm is vaak in kwestie van uren tijd te ontwikkelen en vormt op dit moment het grootste gevaar voor het menselijk voortbestaan van het ras mens zijn..

Het leuke is de vergelijking te trekken met de vorm van groei welke vergeleken kan worden met stedelijke gebieden die wij als menselijke levensvorm bebouwd hebben, een directe link zal je herkennen als een tijd of periode aanbreekt waarin de energie ontnomen word tijdelijk uit die levensvorm en de levensvorm zich "groots terugtrekt".

( grenspaal Nederland Duitsland )

De link is overduidelijk te leggen als men snelwegen vergelijkt met menselijke aders waarin rode en bloedlichaampjes zo veel en zo snel mogelijk voedsel of eigenlijk de energie daarvan naar de plek van bestemming willen brengen..

Tja doen wij als mens eigenlijk niet hetzelfde.. we transporteren ons gek zonder te beseffen dat dit ons zeer veel energie zou besparen als dit in directe omgeving zou kunnen worden gemaakt.. voor de wetenschap is deze voorstelling een ware evolutie maar voor de oerbewoners van deze schitterende planeet aarde een ware overtuiging.

Levensduur Bacterien

Hier is niet echt bekend hoe lang deze kunnen leven, wel is al onderzocht dat bacterien lange tijd kunnen "slapen" totdat de temperatuur en het licht ze weer tot "leven wekt".. ook wel wederopstanding genoemd.

leven veelal in groepsvorm samen en kunnen zeer dodelijk zijn.

Door het niet goed weten om te gaan met deze levensvormen kan de mensheid haar eigen voortbestaan belemmeren door onwetendheid van juist een van de kleinste levensvormen. Bacterien leven vaak in vorm van dagen.en lichtvorm welke direct aan daglicht verbonden zijn. hoe meer licht en hoe warmer hoe groter de bacterie zich kan vormen en zich kan doorplanten.

Levensduur Vissen en onderwaterwereld

hiervan is bekend dat sommige soorten tientallen jaren oud kunnen worden en hoe meer schutkleur ze hebben hoe beter ze kunnen manipuleren hoe langer de overlevingskans is van deze vissen.

Opmerkelijk is in deze levensvorm dat er sprake is van zeer grote manipulatie in groepsvorm.

Door samen bij elkaar te gaan zwemmen en de vorm aan te nemen van vaak een grotere vis kan een vijandig vissoort of andere levend wezen gemanipuleerd worden zodat hij "denkt" of deze groep aanziet voor een grotere vis die gevaar voor zichzelf op kan leveren deze zal dan ook vrijwel altijd het hazenpad kiezen.

Het leuke van verschillende levensvormen vind ik dat diverse dierenprinten terug te vinden zijn in soorten als Zebravis, Tijgervis etc etc..

Hoe dieper in de oceaan geleefd word hoe witter en transparanter de levensvorm word, dit kan direct als weerspiegeling gezien worden voor de kosmos, de reactie op licht geluid en vooral trillingen zijn van groots levensbelang in deze donkere materie. In deze levensvorm word vaak door electrische dodelijke ladingen het voortbestaan van de soort gewaarborgd.

Het beter onderzoeken van deze levensdimensie zou groots respect af moeten gaan dwingen voor moeder natuur en haar evolutie.
enkele uitgezochte levensduren van vissen zijn;

Baars 10
Bittervoorn 5
Driedoornige stekelbaars 3 1/2
Goudvis (29)
Guppy (7)
Karper 40 (50)
Meerval (Silurus) (60)
Pitvis 7
Rode steur 82
Snoek 60
Snoekbaars 20

Amfibieën

Deze leven in water zowel op het land.

Sommigen zijn zeer opmerkelijk doordat ze de kleur kunnen aannemen van hun omgeving.
De meesten zijn gericht op zonlicht en reageren ook direct op zonlicht, door kleur te veranderen kunnen ze de temperatuur in hun lijf op orde houden en kunnen zich wapenen in de hete woestijn omdat zonlicht op verschillende manieren op verschillende kleuren reageerd, deze techniek zou met name in de gezondheidszorg goed van pas komen door ziektes volledig uit te bannen.

Levensvormen in biosfeer…

Deze levensvormen is van bekend dat zij zich dicht bij ons aardoppervlakte moeten bevinden en dat ze direct reageren op licht geluid en trillingen.

Ze zijn direct aan seizoenen verbonden omdat de signalen die afgegeven worden zullen zorgen voor een overdone aan voedsel in een getijde wat voor hen ook perfect als overlevingsdrang geschikt zal zijn.

Van veel van deze levensvormen is bekend dat zij kunnen veranderen van levensvorm, hierdoor is de butterfly of ook wel vlinder behorende tot de meest besproken levensvorm in ons aardse systeem.

Ze straalt immense universele en sierlijke kracht uit en gebruikt al haar kracht vanuit manipulatie in de schoonste vorm van haar soort.

Kleurwisselingen in leven..

De kleurwisseling past zich vaak aan aan zijn omgeving in water zijn dit veelal koele kleuren op land veel kleurrijker.

Van kleuren is het bekend dat hoe minder zonnelicht aanwezig is hoe minder kleuren ZICHTBAAR zijn voor ons als menselijk oog. We gaan er dan ook van uit dat er geen kleuren bestaan in de diepte van de oceaan maar integendeel is dus waar omdat het slechts niet waar kan worden genomen door ons menselijk oog op die diepte.

( kleurenspectrum in kaart gebracht door middel van digitale fotografie.. )

Enkele levensduren zijn;

Alpenwatersalamander (15)
Amerikaanse stierkikker (16)
Boomkikker (Hyla) (22)
Bruine kikker (6)
Brulkikker (16)
Draadstaartsalamander (12)
Drietenige aalsalamander (27)
Geelbuikvuurpad (29)
Gevlekte salamander (25)
Gewone pad 36
Japanse reuzensalamander (51)
Kamsalamander (28)
Kleine watersalamander (18)
Knoflookpad (11)
Luipaardkikker (9)
Moddersalamander (20)
Roodpootkikker (13)
Vuurpad (29)
Vuursalamander 24 (40)
Zuidamerikaanse reuzenpad (15)

Reptielen

Deze levensvorm past zich vaak perfect aan aan zijn omgeving.
reageerd direct op kleur en werkt vaak met infrarood sensoren welke de prooi direct herkend in vorm van licht en warmte.
Deze levensvorm is meestal in jaren en maanden berekend.
de levensvorm kan zowel op land als in water veel van kleur verschillen.
Deze levensvormen maken veelal gebruik van twee levensdimensies. Water en land.

Adder (25)
Alligatorschildpad (58)
Anaconda (31)
Boa Constrictor (40)
Carolinadoosschildpad (138)
Europese moerasschildpad (120)
Gladde slang (8)
Glasslang (60)
Hazelworm (54)
Lederschildpad 50
Moorse landschildpad (120)
Muskusschildpad (53)
Muurhagedis 7 (3)
Ringslang (9)
Smaragdhagedis (10)
Tijgerpython (34)
Zwartwitte cobra (29)

Zoogdieren

Deze levensvorm is het meest aanverwant aan de mens omdat het menselijk ras doro de evolutiejaren heen de kennis heeft mogen ontwikkelen van deze levensvormen.
Opmerkelijk is dat deze levensvormen vaak zeer ingewikkelde technieken gebruikt om te overleven.

De levensvorm word in maand en seizoenvorm berekend het "dier" weet niet anders net zo oud te worden als bijvoorbeeld een mens en maakt zich daar ook niet druk om.. ze is puur op overlevingsdrang gericht.
Ook deze levensvormen maken gebruik van twee dimensies land en lucht en ofwel troposfeer.

Bosmuis 2
Bosspitsmuis 1 1/2
Cavia (7)
Chimpansee (50)
Doodsvoorhoofdaapje (21)
Dwergmuis (5)
Edelhert (26)
Egel 10 (14)
Eikelmuis 5
Geit (18)
Hond (27)
Huismuis 3 (6)
Kat (36)
Koe (39)
Konijn (12)
Paard (62)
Rat 4
Ree 15
Relmuis 6
Rose woelmuis 2 1/2
Wangzakmuis (7)
Vogels

Blauwe reiger 24
Bosuil 17
Buizerd 25
Duif (35)
Ekster 15
Flamingo (30)
Fuut 23
Geelgors 7
Gekraagde roodstaart 7
Gierzwaluw 21
Goudvink 8
Grauwe vliegenvanger 8
Groene specht 5
Groenling 13
Grote bonte specht 9
Grote geelkuifkaketoe (73)
Grote lijster 10
Grijze roodstaartpapegaai (72)
Havik 19 (20)
Heggemus 8
Holenduif 9
Houtduif 14
Huismus 11 (15)
Huiszwaluw 6
Kanarie (31)
Kauw 14
Kerkuil 15
Kip (21)
Knobbelzwaan 19
Kokmeeuw 32
Koolmees 10
Koperwiek 19
Kraai 14 (12)
Leeuwerik 6
Merel 9
Noordse stern 33
Oeverzwaluw 8
Ooievaar 20
Pelikaan (52)
Pimpelmees 11
Putter 8
Raaf (24)
Ringmus 10
Roek 20
Roodborst 11
Scholekster 35
Spreeuw 20 (16)
Staartmees 4
Steenuil 16
Struisvogel 68
Tamme eend (23)
Tamme gans (49)
Torenvalk 16
Turkse tortel 3
Vink 10
Vlaamse gaai 18
Waterhoen 11
Wilde eend 20
Winterkoning 5
Witte kwikstaart 6
Zanglijster 14
Zeekoet 32
Zilvermeeuw 32 (44)


Menselijke levensvorm

Levensduur varrieerd van 0 tot en met ongeveer 115 jaar.
Heeft zich veelal in dertien soorten ontwikkeld.
Neemt vaak verschillende vormen aan door middel van aanpassing van licht geluid en trillingen. Hoe noordelijker en naar midden gelegen hoe blonder de haren, hoe meer naar de zijkant bekeken hoe donkerder.
De levensvorm word in jaartallen berekend.

Naar de ogen gekeken kon men hetzelfde zeggen, de mensen aan de zijkant bekeken ( vanuit de vierde zonspassagestand ) zien we duidelijk dat de Aziatische landen spleetoogjes hebben en de indianden ook terwijl hoe zuidelijke n hoe meer naar het midden gezien van de aarde meer een groter oog ontwikkeld was.

Het mooie of ook vreemde is dat de menselijke rassen in Europa en Afrika vrijwel dezelfde oogontwikkeling hadden maar enkel verschillen in kleur en donkere materie wat duidelijk de overeenkomst was tussen dag en nacht.
Wind en water

wind water vuur lucht..

Levensduur is onbekend wel word aangenomen dat water en wind direct reageren op licht geluid en trillingen.

Hier op deze afbeelding is erg duidelijk zichtbaar hoe een depressie van wind water en lucht zeer snel kan veranderen van levensvorm.

Hoe meer zonnelicht hoe minder water zal ontstaan en blijven, wel is overduidelijke veiligheidscapsule opgebouwd in de levensvorm aarde omdat zodra het te warm word een veiligheidsmodule in werking treed die ervoor zorgt dat onweer ontstaat en daaruit ook vanzelf weer regen ontstaat waardoor het waterpeil vrijwel elk seizoen weer opnieuw aangevuld word.

Hierdoor kunnen we eigenlijk  waarnemen dat wind water vuur en lucht een tijdsperiode kunnen leven van enkele maanden maar door constante wisselingen ook constant weder op kunnen staan dus opnieuw een levensvorm aan kunnen nemen.

De afbeelding geeft een link door tussen een “ storm” in het aards gedeelte en in het universele..

De naar ons verwachte levensduur van wind water vuur en lucht varieert dus van enkele dagen tot en met enkele maanden.

Zie duidelijk voorbeeld van depressies... zij ontwikkeld, ontlaad haar energie en "lost" weer op....

Sterren en planeten ( sterrenstelsels en planetaria)

Aangenomen word dat deze levensvormen een grotere reflectie zijn van onze cellen ofwel celdelingen.
Ze groeien elk door maar opmerkelijk is vaak het verschil tussen de groeivorm van een planeet ( rond ) en de vorm van en ster welke geen vaste vorm aanneemt.

De levensduur van deze levensvormen is echter nog nooit exact vastgesteld maar kan aangenomen worden dat sommigen miljarden mensenjaren oud zijn maar ontastbaar zijn nog voor ons menselijk denken.

Bekend is dat in deze levensvorm in de vorm van lichtjaren word berekend, al onze voorouders waren al reeds overtuigd dat men zou voortleven in de volgende leefdimensie,s planetaria of wind water vuur lucht en aarde…

Het leven en aantrekken in groepsvorm is dan ook in het hiernamaals een niet wegdenkbaar geheel.

Door op aarde al de keus vast te stellen van de plaats van dierenriem waar we vandaan komen bevestigd het geheel van planetaria gebaseerd op de dierenriem en lichtgordels.

Aanneembaar is dat deze levensvormen reageren op licht geluid en trillingen welke directe koppeling hebben met de andere levensvormen die zich nog op een onbekend gebied begeven tussen de aarde en de kosmos in ook wel hemellichamen genoemd.

Wel is al bekend dat veelal al onze voorvaderen hun bouwwerken in reflectie hebben gebouwd van de dierenriem om een soort aardse klok te weergeven zodat tijd iets zou zijn waar men zich niet druk om hoefde te maken.

Vooral de wetenschap in de oudheden deed de aarde als middelpunt naar voren schuiven, echter vergaten zij een onlosmakelijk geheel dat onze aarde vastgehouden word door het energieveld van de Zon zowel de Maan waardoor ze wiegt in de schoot van haar vader en moeder.

 

Planeten en frequenties…

Door energie te verspreiden in de vorm van frequenties licht en geluid ( trillingen) kan gecorrespondeerd worden met eerdere levensvormen. ( zie berichten NASA planeten zenden signalen uit..)

Ze worden vaak angstvallig aan geestverwanten gekoppeld en geven vaak een gevoel van angst over OMDAT we er nog geen duidelijke kennis over ontwikkeld hebben. De levensvormen worden allen vaak door 13 poorten omgeven waarin omhoog geklommen kan worden naar een volgend leven. ( groot voorbeeld in de menselijke levensvorm is de Orion poort welke gebruikt werd door vrijwel alle farao,s en op de 26e breedtegraad was gericht op de sterrenstelsels. (herkenbaar een de reis en lichttunnels die de farao,s bouwden.)

De geschriften die gevonden waren van het Judas evangelie gaven duidelijk aan dat de gelofte van Jezus waargemaakt was aan Judas.

Hij zou in het volgende leven de grootste lichtbron ofwel levensvorm zou toegewezen krijgen, door Jezus te "verraden" zoals gevraagd was kon men een test uitoefenen aan de andere discipelen welke betrouwbaar waren in leven zowel dood of niet.

Judas deed wat hem gevraagd werd en werd in zijn volgende levensvorm de levensbepaling die Jezus hem beloofd had; de Judasster de grootste levensvorm in de kosmos tot nog toe...

 

Lichtstelsels

reageren direct op licht geluid en trillingen, veel meer is hier niet over bekend wel kan aangenomen worden dat deze bestaan uit reflectie van de sterrenstelsels en bestaat uit licht met veelal Zwarte sterren. De donkere materie die zich hier heeft ontwikkeld is een overduidelijk bewijs dat God verschillende levensvormen kent maar vooral veel soorten verschillende energievormen aan kan nemen.

Heel langzaam aan door ontwikkelen van technieken zijn we in staat meer en meer over deze lichtstelsels te weten te komen..
Ik denk persoonlijk dat de komende 5 a 10 jaar grote doorbraken zullen komen in de kennisontwikkelingen van deze levensvormen.

Wat vrijwel zeker is waargenomen is dat elke levensvorm zijn eigen koningin zowel koning bezit…

Dit is nodig een levensvorm aan te sturen omdat anders de draadkracht weg valt van het groepsgebonden bestaan in deze planetaria.

Respect voor alles wat leeft en zicht voortbeweegt op langzame of snelle wijze is dan ook op zijn plaats, omdat elke levensvorm zijn grote moeite doet te overleven in dit universele systeem.