Groeiproces Aarde: (Mitose)

Het groeiproces der aarde kan direct vergeleken worden met de denkwijze omtrent mitose.

Het groeigedrag van onze planetenstelsel kan direct gelinkt worden aan de opbouw van mitose atomen en trekt in groepsvorm naar elkaar toe.

Celdeling kan direct als vergelijking gemaakt worden bij het beschrijven van het groeiproces van onze planeten waaronder ook planeet aarde.

Door een enorm spanningsveld wat veroorzaakt is door een "botsing" in het energieveld van de zon en de maan "spuwt" een spanningsveld ( ookwel oerknal genoemd ) een aantal ruimtebrokken weg en komt tot "stilstand" doordat ze tegen een ander spanningsveld aan "klappen" en is gaan circuleren waardoor stofdeling in samenwerking met waterstof de eerste bouwstenen zijn geweest van het groeiproces zoals wij dat zien van moeder aarde.

Door de frontale "botsing" tussen zon en maan konden Waterstof en stofeeltjes samen gaan binden doordat ze tot "stilstand" kwamen tegen een ander planeten stelsel, door samenvoeging was onze planeet aarde geboren.

Een visie of duidelijke waarheid... wij weten zeker dat laatste omdat puur als we terug mogen kijken naar het proces van mitose deze direct een perfecte een samenhang heeft met groeiprocessen die wij in elke vorm kunnen vergelijken met mitose, eigenlijk is mitose ofwel celdeling de uitleg voor de bouwstenen van elke levensvorm hier op aarde en in de kosmos.

Leven is niet altijd zichtbaar voor ons menselijk oog als we beter kijken en vergelijken met andere levensvormen komen we tot wonderbaarlijke ontdekkingen en zien we in dat vroeger indianen zoals maya,s al erg duidelijk wisten te beschrijven hoe onze levensvormen in elkaar staken.

Een groeiproces der aarde is echter voor ons als menselijk ras veel gevaarlijker dan wij als mensen inzien omdat deze wetenschap nog niet goed genoeg is ontwikkeld en vandaar mijn beschrijving vanuit mijn dromen die op dit moment nog steeds een perfecte beschrijving weergeven en feit na feit op tafel weten te gooien.

 

"Earth is in fact growing"

"Dit filmpje geeft duidelijk aan dat de aarde een groeiend orgaan is, echter wat jammer genoeg dit filmpje niet weergeeft dat door middel van natuurrampen deze groeiprocessen in tijdsfases plaatsvinden en ook zorgen dat de polen wisselen om zo de energie van de aarde te behouden."

De aarde moeten we zien als een groeiend object welke zichzelf weet te vergroten door natuurrampen en andere natuurverschijnselen. Het uitbreken van vulkanen, het breken van continentale platen is een groeiproces wat nog nooit anders is geweest en ervoor zorgt dat bergen ontstaan en nieuwe oceanen gevormd worden.

Echter het snelheidsproces waarin dit plaatsvind word echter ten zeerste onderschat, de aarde helpt ons waarschuwen en geeft ons tekenen wanneer deze processen plaatsvinden omdat zij om maar een ding uit is namelijk het overleven van vrijwel elke levensvorm hier op aarde. ( symbool aarde staat voor leven)

De aarde heeft bewustzijnsmomenten ingepast in haar uitvoer van groeiprocessen waardoor mens en dier zich kunnen verplaatsen tijdens deze groeiprocessen om hun voortbestaan te kunnen waarborgen. De maya noemde deze momenten ook wel keerpunten ofwel zonspassages en is zeer goed uitgelegd in hun geschriften welke bestonden uit drie tellingen de aardse van het hier en nu de hemelse ( wind water vuur en lucht) en de universele die als weerspiegeling perfect konden dienen als tijdsklok.

Deze laatste kon perfect berekend worden doordat de stand van de zon en de maan in direct verband gelegd kon worden met het draaien van alle planetaria,s. Juist deze berekening kan tot op de dag van vandaag nog zeer serieus genoemd worden omdat deze een zeer perfecte berekening weergaven van de natuurlijke klok van het draaiproces omtrent moeder aarde.

Doordat de aarde door groeiprocessen uitzet en weer inneemt om haar perfecte cirkelvormige vorm te behouden kan men spreken van een groot zeer groot gevaar wat op de loer ligt voor ons de komende maanden en jaren als tijdsbestekken.
Om haar groei te vrijwaarden verplaatst de aarde constant haar groeiveld ( amazone..) met een vijde deel zodat telkens de grondoppervlakten meehielpen de aarde groter te maken en de ronde vorm te behouden.

In samenwerking met dissasters zoals vulkanen en ondergrondse breuklijnen kan men direct de link leggen tussen het uitzetten van deze groeiprocessen en het proces waarvan een dissaster uitmaakt, wij durven dan ook niet te spreken van een dissaster maar van een groei en herstelprocedure omdat juist deze processen de aarde helpen te vernieuwen en niet te vernielen.

De grootste fouten die de mensheid kon maken is door op plaatsen te gaan wonen die gevoelig waren voor dit soort dissasters.

Juist door groei van ons menselijk brain kunnen en hebben we geleerd dingen zoals deze processen eerder te zien aankomen en door bijvoorbeeld water te kunnen vastleggen, kan de bacterievorm vast worden gelegd on te kijken hoe en waneer deze processen op welke plaatsen plaats gaan vinden zo onstaat weer een enorm stukje groeiproces maar nu ook in het bewustzijn van onze mensheid.( ookwel dimmensie genoemd)

De nu naderende periode zal als enorm groot leerproces mogen dienen iets niet meer zo te onderschatten van wat vroeger al erg duidelijk voor ons beschreven werd omdat de kennis der natuur vele malen hoger lag dan menig wetenschapper heeft kunnen indenken.

De arrogantie van de bestaande wetenschap zal dan ook op dit moment het meest directe gevaar zijn voor het voortbestaan voor en van ons menselijk ras. Nog nooit kan en mocht gesproken worden van een groter "slapend" menselijk ras die niet door heeft gehad wat komen gaat. ( door iets niet te weten mag men niet dom of stom worden genoemd...)

De vraag is echter in hoeverre de overheden WEl op de hoogte zijn omtrent deze groeiprocessen, wij gaan er nog steeds vanuit dat vrijwel 99 % van ons menselijk ras handelt leef en werkt vanuit liefde, de bruggebouwer heeft met liefde zijn bruggen gebouwd de bakker met liefde zijn brood gebakken en een minister president met liefde zijn vak beoefend niet wetende wat komen zal.

Ik en de anderen hopen dan ook dat ons menselijk ras nog tijdig tot inkeer zal komen en grootschalig begonnen zal gaan worden met het voorbereiden van overlevingsplaatsen waardoor de mens nog kans van overleven zal gaan krijgen in dit groeiproces ookwel de vijfde zonspassage genoemd. Enkel op het continent Europa zal de plaat al op een vijf tot zevental plaatsen gaan breken.

De Atlantische plaat zal groots breken vlakbij de grote stad en zorgen voor immensie tsunamie,s de Afrikaanse plaat zal groots in botsing treden met de Europese plaat. Landen als Rusland, VS en met name het midden Oosten zullen groots zelf de grootste tol betalen voor het ontrekken van de aardse grondstoffen, zij zullen grootsschalig land terug gaan geven aan moeder aarde.

De afbeelding geeft de nieuwe situatie weer na de pole shift, het gehele midden Oosten is weggevaagd en een overduidelijke boodschap is gecreerd op uw planeet aarde, zowel Bischop Tutu als Nelson Mandela hebben hun werk verricht.

Deze zeer grote ondergrondse gaten zullen oppervlakkig worden opgevuld door zeewater.
Het leven boven dit soort gebieden is dan ook leven op een tikkende tijdbom.

Ik geloof niet persoonlijk in een einde der tijden maar geloof meer in overlevingsdrang en intuitie waarin wij als mens net als onze medeverwand het dierenrijk voortijdig onze waarschuwingen zeer serieus zullen nemen. Ik hoop dan ook dat niet alleen ik maar ook mijn medemens door onder andere het lezen van deze site beseft dat we allen deel uit mogen maken van een schitterend levend organisme namelijk Moeder aarde.

Door de Zon, Maan en aarde in drie eenheid te zien kunnen en mogen we spreken dat ervanuit gegaan kan worden dat ook wij mogen leven in de baarmoeder van het meest Goddelijke het meest hoogste verwevene aan Gods naverwanten.

PDF versie

Ik mag dan ook u tesamen met uw medemens welkom heten op ONZE planeet aarde.

Welcome to planet earth,

GE di Christi re

Embassador of te green light

Meer (lake) verdwijnt in Chile
Big Quake Likely in Calif