Maya Profetie

Dromen, geboorte tot creatie:

Lang geleden wisten Indianen al dat dromen "geboorte" waren van creatie, door de wetenschap te hebben dromen vooraf te willen bepalen kon men een levensgang in werking zetten die zorgde dat dromen uit gingen komen.

Wetenschap van dromen is een vrij "nieuw" begrip omdat nu pas ook daadwerkelijk gevoel en zintuigen kunnen worden vastgelegd door techniek.Onderzoeken tonen aan dat onze slaap lang niet zo stil is als dat we denken, we zijn op "reis" in gedachten en maken verre reizen in de kosmos.

The Secret

Indianen werkten veelal met dream catchers ofwel dromenvangers door het concentreren op het vasthouden op je droom kon men later proberen te "kijken" in de toekomst. Zo werden voorspellingen vroeger gedaan vanuit dromenvangers en ook vastgelegd.

Dromen behoort naar mijn inzicht tot de mooiste intenties van ons menselijk bestaan en denken, gedachten creeren naar je dromen maakt een leven een stuk aangenamer.
Dromen beginnen in de vorm van trillingen die reageren meestal op geluid. ( bv muziek)

Een trillingsfrequentie die direct in contact staat met geluid kan perfect als bron weergeven worden van de visuele weergaven die ons menselijk oog doorgeeft aan onze hersencellen. We zien en slaan op en later gaat ons bewustzijn alles op alles zetten datgeen te gaan creeren van waar jij van gedroomd hebt.

De bepaalde muziek soort kan bepalend zijn voor het gedragd en het gevoel wat jij die dag hebt. Triest vrolijk of uit de maat schietend door afwijkend gedrag, of is dit wel afwijkend gedrag als we beter dromen leren begrijpen en vooral het opslaan daarvan?

Als dromen geboorte zijn van onze creatie zoals erg veel oude geschriften zeggen dan neem ik ook aan dat wij deze aarde zoals op dit moment leeft we ook zelf gecreerd hebben.

Als we leren openbaar geen geweldadige films en tv meer te maken of te produceren dan zal de voedingsbron ook weggenomen worden van vrijwel alle kwaad in ons menselijk brain, neem bijvoorbeeld de ontwikkeling van de laatste jaren van apen in Afrika, de

Bavinanen waren vegetariers ofwel aten enkel vruchten en bladeren, maar na een afwijkend gedrag van een enkele aap die zich tegoed wilde doen aan een aantal Flamingo,s volgde al snel de hele groep doordat zij zagen wat een soortgenoot deed en hoe makkelijk deze prooi te verkrijgen was, het uitmoorden van de Flamingo,s door apen was een feit.

Onderschatten wij als mens niet datgeen van wat wij voorgeschoteld krijgen, onderschatten wij niet de kracht van het onderbewustzijn dat als men kinderen van kleins af aan voor een tv zet en geweldadige tekenfilms laat zien zij dit ook in hun latere leven mee zullen nemen en dit ook zullen gaan openbaren...

Dromen laat mij maar dromen van datgeen ik wil doen zonder lichamelijk geweld zonder visiek geweld, zonder anderen te willen kwetsen, want datgeen jij wilt geloven mag toch ook of..?

Dromen geboorte van creatie ja ik weet het zeker als we om ons heen kijken dat als we de voedingsbron wegnemen van deze bron van geweld er direct een verbetering zal ontstaan in ons menselijk gedrag en vooral ons menselijk medeleven naar onze naasten.

Het verbieden van geweldadige tekenfilms voor kinderen is dan ook niet alleen voor mij een feit maar hoop dat het bewustzijn van anderen ook aanzet tot het oproepen van verbieden van dit soort tekenfilms.

Doordat kinderen zich nog niet bewust zullen zijn van de ontwikkeling van het onderbewustzijn en de uitwerking van dromen zal men naar mijn mening net als alcohol moeten wachten totdat ze de bepaalde leeftijd hebben ontwikkeld om te beseffen wat schadelijk is of niet om dan vanuit eigen visie en eigen keus de beslissing te maken wat jij wilt zien wat jij wilt aannemen en of wat jij wilt geloven... of datgeen jijwilt dromen...

Naar mijn inzien is dromen dus wel degelijk de bron van creatie voor ons menselijk bewustzijn..

Droom uw leven vanuit liefde en voorspoed, houd rekening met uw medemens en creer uw omgeving geweldloos zo ver dat mogelijk zal zijn. u zal zien dat na het verbannen van geweld vanuit de bronnen dit direct impact zal hebben op de ontwikkeling van ons menselijk voortbestaan.

Laat ons niet dat voorbeeld zijn van de apen in Afrika bij het Victoria meer want wees eerlijk zien doet geloven maar ook vooral volgen. Durf dat proces te stoppen en durf te zeggen ik droom vanuit liefde omdat ik in mijn leven geweld niet toe zal staan..

Maar weinig mensen die dat zullen durven zeggen jammer genoeg.. of bent ook u een van die eersten net als ons die durft te zeggen geweld voor mij niet....

Start dan met het ontnemen van de bron voor geweld de knop om te schakelen als er een geweldadige film of tekenfilm is die geen goede voedingsbron KAN zijn voor onze volgende generaties.

Naar mijn inzien kan men de dromen spoedig waar gaan maken te wonen op andere planeten, steden te creeren die geen belemmering meer zijn op natuur flora en fauna maar hoe lang nog zal de mens nodig hebben in de denkwijze te komen zoals ik door mag krijgen vanuit dromen, want een ding weet ik zeker dromen hebben je een overduideijke boodschap te vertellen maar bij het misbruiken van deze dromen kan een zeer gevaarlijk item onstaan het willen uitroeien van ons eigen menselijk ras.

Laat dit niet gebeuren en wees allert naar het eigen gevoel en waarheid ingerichte levensverhaal van puur iemand die wat door heeft willen geven voor de volgende generatie, hoe "zwart" deze personen ook gemaakt worden het besef zal vele jaren later pas komen, pas dan ontstaat een schuldgevoel van had ik maar beter geweten..

Luister naar je dromen schrijf ze vooral op zoals ik gedaan heb of leg ze vast in databanken zoals ik gedaan heb want wie weet mag ook jij ooit eens wat opdezelfde wijze betekenen voor de mensheid zoals ik heb mogen doen.

Wees allert en maak anderen allert van datgeen je niet wilt, focus op hetgeen je wel wilt puur door de knop van je eigen tv of radiotoestel te wisselen tijdens het uitzenden van geweldadige tekenfilms, films of geweldadige oproepen vanuit radio en tv toespraken.

Behoed de volgende generatie voor het zelf gecreerde kwaad.

Laat het jou kind niet zijn moordenaar te zijn van zijn eigen gedachten.

Leef je dromen en laat je niet afleiden door illuminaties alleen door het vast blijven houden aan je dromen zal je zien dat elke droom ooit werkelijkheid zal worden, het is slechts kwestie van Tijd.

Dus de wetenschap te mogen weten dat dromen geboorte van creatie zijn zal een volledige omwenteling betekenen van de levenstyl wereldwijd.

Dromen laat het nooit stoppen want dan is de creatie van moeder aarde op zijn einde gekomen..

Vriendelijke groet,


Ge di Christi RE