"Zesde zintuig"

De ontwikkeling van een zesde zintuig van ons als mensen komt de laatste tijd eindelijk wat beter in goed daglicht te staan.

Het zesde zintuig bestaat hoofdzakelijk uit voelen, ofwel aanvoelen welke energie behoord tot de persoon waarop je afstemt. Eindelijk beginnen tv-programmamakers hier op in te duiken en in te zien dat ook tussen de vele fake verhalen erg veel waarheid verborgen gaat.

De ontwikkeling van het zesde zintuig heeft veelal de laatste paar honderd jaar geen ontwikkeling mogen doormaken omdat deze dan duivels werd genoemd en mensen die hiervoor uit kwamen duivels werden genoemd en of tot hekserij benoemd werd.

Het veelal vreemde hieraan is dat het meestal vrouwen waren of Mannen die op eigen sekse vielen.

Door de eeuwen heen is toch dit zintuig opnieuw tot ontwikkeling gekomen en de laatste jaren na het zien van beelden van onder andere de Tsunamie die Indonesie trof in beter daglicht terecht gekomen en de mensheid aan het denken gezet.

Deze ontwikkeling van ook in Indiase termen ook wel het derde oog genoemd is niet bij iedereen tot ontwikkeling gekomen maar de beste voorbeelden kunnen naar het dierenrijk gekoppeld worden.

Door het focussen en het juist afstemmen op de juiste frequentie kan Kwantum telepathie toegepast worden op veel mensen maar alleen met toestemming van de ziel van de betrokken persoon, anders krijgt men geen connectie en is dit niet toegestaan.

Waar komt het zesde zintuig vandaan..

Elk mens bezit deze eigenschap en dus ook intuiti ofwel vooraf aanvoelen van wat gebeuren kan en gaat. Als we naar de dierenwereld kijken merken we een groot ding op, dieren gaan ruim voortijdig op de vlucht voordat rampen en of dissasters plaats gaan vinden zie ook de tsunamie in Indonesie..

Met name Olifanten kunnen goed gebruikt worden als voorbeeld hoe de ontwikkeling van het zesde zintuig gebruikt kan worden zij maken gebruik van de trilfrequentie die leylijnen uitstralen.

Olifanten ( Ganesh; God van wijsheid, Olifant is meest intelegente dier op aarde)is van bekend dat zij gebruik maken van zeer lage frequenties, ruim voordat een ramp zoals een tsunamie plaats gaat vinden word een zeer laag signaal uitgezonden vanuit moeder aarde welke door trillingen en geluid hoorbaar zijn voor veel dieren ook hoge tonen worden uitgezonden.

( denk aan menselijke vorm een luchtalarm, ( john downer BBC; Supercience..)

trailer super cence John Downer;

Als alles geinspireerd is vanuit natuur waarom is dit dan niet aannemelijk..) De dieren willen enkel zo snel mogelijk van dit zeer irritante signaal af en zetten het op een lopen en seinen elkaar ook in door veel lawaai te maken.

Ook wij leven nog steeds mee met de nabestaanden van de tsunamie die veel doden tot gevolg had, als er geluisterd was naar de man die aangaf vanuit zijn zesde zintuig te voelen dat er gevaar op komst was dan hadden er velen mensenlevens gespaard kunnen worden.

Helaas pakte de Shri lankese overheid deze man op omdat hij vanuit economisch belang direct gevaar liep voor de gehele kuststreek van Shri lanka en Indonesie. De man in kwestie leeft niet meer omdat de cel waarin hij opgesloten was vernield is tijdens de tsunamie.

Nog rest ons de vraag waarom zeer moderne landen zoals de vs geen actie hebben ondernomen contact te leggen omdat de beelden van de satteliet er niet om logen. Het is reeds overduidelijk dat de sattelieten ruim op tijd de tsunamie,s aan zagen komen maar niet werd gewaarschuwd en het leven heeft gekost van honderden duizenden mensen die verrast werden voor het aanstormende water.

De dierenwereld aldaar was al ruim op tijd grotendeels gevlucht naar veilige oorden zo ver mogelijk was.

Alleen de VS heeft al de mogelijkheid alles te "zien" wat ook maar in 1/8 seconde de lucht in gaat of word verplaatst op moeder aarde, ons kan je dus ook niet wijsmaken dat het niet weten of niet kennen van de aanstormende golven op de kusten van deze Aziatische landen ongehoord en ongezien aangekondigd werden.

We leven met groot medeleven met de nabestaanden mee.

De wetenschap zou dit gebeuren tegen kunnen houden door zeer serieus in te gaan op de ontwikkeling in deze kennis, want wees eerlijk de juiste kennis te hebben omtrent dit soort gebeurtenissen voorkomt vele miljoenen doden straks.

De Tsunamie die in de Aziatische landen aan 275.000 mensen het leven heeft gekost betrof slechts een verplaatsing van de continentale platen van enkele centimeters.

De verplaatsingen die WIJ verwachten tijdens het herstellen van de aarde zullen vele malen hoger zijn en immens hoge golven gaan veroorzaken ook Nederland loopt hierbij direct een gevaar omdat de " gaten" die ontstaan zijn in de bodem van onder andere de Waddenzee en Noordzee op punt staan in elkaar te klappen en dan de enorme golven veroorzaken die de West en Noordkust van Nederland zwaar zullen beschadigen.

De krachten onderaards worden zeer onderschat omdat ook in 1958 nog een tsunami is gemeld in Alaska die tot bijna 150 meter hoogte een volledige bergkam weggevaagd heeft.

Onderzoekers die in dit gebied bezig zijn geweest waren zeer geschokt van de kracht van zo,n tsunamie welke voor erg veel schade zorgde.

De ondergrondse sluipmoordenaars zullen stil en ongenadig toeslaan omdat het inklappen van deze gebieden wereldwijd in letterlijke seconden tijd zal plaatsvinden.

Als een tsunami van deze kracht aan land bij steden was gebeurd dan moet men denken dat over de gehele lijn langs de kusten van de oceanen een gebied van ruim 100 km landinwaarts wereld wijd zou worden weggevaagd.
Doordat de kustlijn van Nederland zeer langzaam oploopt zal de tsunami des te hogere golven creëren.

De verwachte golven zullen vanuit Noordwest en Noordelijk komen, de Zuidelijke kustprovincies hebben geluk omdat de " veilige" moederrug Engeland de grote verwachte tsunamie,s op zal vangen vanuit de oceanen.

( zie film documantairé; Megatsunamie wave of destruction BBC;)

Aangezien ruim 97 % van onze wereldbevolking binnen deze lijn leeft kan men dus spreken van een direct gevaar dat alle steden langs de kustlijnen ook weggevaagd zullen worden tijdens een pole shift welke ook tsunami,s zal gaan veroorzaken.

Het is echter wachten op het nulpunt het daadwerkelijke jaar nul ook wel in Christelijke termen Millennium genoemd.

Deze telling heeft immers niets te maken met een computergeprogrammeerd nummer maar heeft alles te maken met een wisseling van de polen en nieuwe creatie van de drie nieuwe polen.

De ondergrondse sluipmoordenaars zullen stil en ongenadig toeslaan omdat het inklappen van deze gebieden wereldwijd in letterlijke seconden tijd zal plaatsvinden.

Doordat de kustlijn van Nederland zeer langzaam oploopt zal de tsunami des te hogere golven creeren.
De verwachte golven zullen vanuit Noordwest en Noordelijk komen, de Zuidelijke kustprovincies hebben geluk omdat de " veilige" moederrug Engeland de grote verwachte tsunamie,s op zal vangen vanuit de oceanen.

Dat dit gebeurd is geen twijfel meer over mogelijk maar het ontwikkelen van het zesde zintuig zou door het wegnemen van de arrogantie in gesettelde wetenschap sprongen vooruit kunnen gaan maken en het redden van mensenlevens tastbaar gaan maken.

Aardbevingen

Dat de breuken aan het breken zijn is reeds een feit, de tsunamies die echter tot gevolg zijn van deze breuken slechts een kwestie van maanden en komende jaren.

http://www.emsc-csem.org/index.php?page=home ( seismo Europa 5 tot 7 breuken door Europa Zichtbaar, en twee supervulkanen zichtbaar aan het worden.)

http://www.iris.edu/seismon/ ( wereldseismo, duidelijk zeer actief gebied te zien bij voorspelde openbreken van breuken.
Echter het verstoren van de techniek door middel van de ompoling zorgt voor miscommunicatie tussen de systemen. IN de databank www.the-embassadorion.blogspot.com zijn deze aardbevingregistraties lange tijd bijgehouden welke vaak zeer verschillende weergaven aangaven.

Meteorietinslagen.

Tijdens de wisseling van de polen het daadwerkelijke shiftpunt zal onze atmosfeer voor ruim 5 a 6 dagen zeer kwetsbaar zijn voor meteoriet inslagen vanwege het feit dat het aardmagnetisch veld hersteld zal worden in nieuwe banen.

Een goed voorbeeld van zeer oude voorspellingen zij gedaan door de Maya indianen en alle andere stammen levend op het Noord en Zuid Amerikaans halfrond.

Zij komen reeds al vanaf 2002 elk jaar bij elkaar om te channelen en zo meer antwoorden te verkrijgen wanneer het daadwerkelijke jaar nul ( year Zero ) zal plaatsvinden.

Year zero trailer;

Alle indianen spreken over de aankondiging van het jaar O ( year Zero ) ook vroeger isal van bekend dat er sprake was van een grote inslag in de oceanen welke ervoor zorgden voor het bijna uitsterven van een gehele bevolkingsoort zoals de maya indianen.

Gevaar als mensen in " diepe slaap" verkeren..

Echter het verstoren van de techniek door middel van de ompoling zorgt voor miscommunicatie tussen de computer en kompas gebonden systemen. IN de databank www.the-embassadorion.blogspot.com zijn deze aardbevingregistraties lange tijd bijgehouden welke vaak zeer verschillende weergaven aangaven.

De grootste kracht van natuur is altijd manipulatie geweest en ze zal deze dan ook gebruiken tijdens de pole shift die aanstaande is.

Het gevaar is namelijk dat in de slaap mensen niet snel doorhebben dat ze meters verder worden verplaatst door de krachten der moeder aarde, Griekenland is ruim twee jaar geleden ruim 6 meter opgeschoven tijdens een aardbeving, niemand heeft doorgehad dat ze ruim 6 meter werden verplaatst, nooit bekeken is waar de andere 6 meter gebleven is....

Ook worden bevingen waargenomen door seismologen waar normaal vrijwel nooit een aard beving is en of werd geregistreerd.

De kennis over Tornado,s is inmiddels dusdanig groot geworden dat ruim voortijdig de waarschuwingen in acht worden genomen wanneer een Tornado of Hurricane, Tyfoon op een plaats afstormt.

Gevoel is het beste te beschrijven bij het ontdekken van uw zesde zintuig.

( het aanzien komen van bijvoorbeeld dit soort gaten ondergronds genoemd Black holes kan worden voorspeld bij het juiste gebruik en uitvoer van kennis.Dit plots gecreëerde gat van vele meters diep heeft de wetenschap in Guatemala doen schrikken.)

Laat de mensheid niet nogmaals een grote fout maken en vele miljoenen mensenlevens direct de dood in te jagen, laat ons samenvoegen in kennis en techniek zodat we medebewoners worden van moeder aarde in plaats van elkaar wantrouwen en elkaar voor alles uit te maken.

Leven is voor elk mens te kostbaar om van anderen af te laten hangen die niet hebben willen leren die niet hebben willen zien die niet hebben willen luisteren naar ALLE voortekenen.

Ook scheepvaartverkeer kan grote baat hebben bij het eerder en beter voorspellen van natuurrampen wereldwijd. Dit voorkomt veel slachtoffers en vele doden.

Ik hoop nogmaals dat de arrogantie van de gesettelde wetenschap het niet zal gaan winnen van het gevoel eerlijk te zijn tegen je medemens want het opzettelijk achterhouden van informatie zodat miljoenen mensen levens tegelijkertijd het leven moeten kosten lijkt me vele malen vergelijkbaar met oorlogen waar massa,s mensen zijn vermoord, deze daden zijn net zo erg....

Door de uitbreiding in kennis dat alles rond gecreëerd is en tot uitvoer gebracht zal worden ontstaat een ruime verbreding in de nieuwe wetenschappelijke kennis.

Ik hoop dat er tijdig tot inkeer gekomen zal worden en het gebruik en erkennen van ook het menselijk zesde zintuig een bewezen feit zal zijn.

trailer; Niburu is fake;

Niburu zal door Pole shift aarde niet raken omdat aarde "opschuift" in nieuwe baan balancerend tussen zon en maan.

Oude situatie van de polen zowel noord en Zuid.

De vorming van drie nieuwe polen is reeds een bewezen feit, de gegevens van NASA wijzen alles op een naderende pole shift met vorming van drie nieuwe polen.

Afbeelding betreft nieuwe situatie al op dit moment, het wachten is op de setteling van de ìderdeî pool waarna de daadwerkelijke salto van de aarde zal kunnen plaatsvinden.

Een beter bewust leven en gebruik van juiste informatie en de juiste systemen die eerlijk zijn zodat de gehele wereldbevolking mee kan profiteren met de kennis die opgedaan is hier op aarde kunnen aanslagen zoals 9/11 worden voorkomen.

Het een worden in taal zal een woordenwisseling en misplaatsing van deze eenheid in woorden gaan voorkomen.

De kennis van het groeigedrag van moeder aarde kan direct terug gelinkt worden in vele aspecten en bewezen feiten zoals het groeigedrag van de Nautilus schelp. ( visie Maya en Inca )

Door de grootschalige verplaatsing van zowel Flora en Fauna in de gaten te houden en in kaart te brengen kan inzicht gekregen worden wanneer de pole shift aanstaande is.

De diepgaande betekenis van woorden zal door eenheid in taal weer samengevoegd worden.

 

vriendelijke groet
Ge di Christi RE