Veenendaal-Ederveen-Ede

Pdf versie

Uitleg drie eenheid;


Veenendaal = Een en al (V)eenen(a)al ( ander woord voor KOSMOS )

Ede is tuin van Eden of ook wel Garden of Eden genoemd de bossen rondom Ede en Bennekom worden hof van Eden genoemd. Ederveen is connectie van Ede en Veenendaal samen; Ede(r)veen....

  

De straat de Nieuweweg ( is in Hindoe Ganesh ). te Veenendaal is in vorm van Boemerang aangelegd, dit staat symbool voor weerkaatsen energie.. ( ofwel opwerpen spiegel in spirituele kringen ). Het middelpunt van deze weg is voorzien van een keerpunt..)( zie afbeelding dit is aangelegd in august 2008 )

Deze Vallei word doorkruist door de regenboogroute...

Ik wil alleen maar aangeven met deze verwoordingen en voorbeelden dat wij als mens onderdeel uitmaken van een proces waar we niet bij stilstaan.

Dit kan terug gelinkt worden op oude benamingen zoals bijvoorbeeld Nimwegen betekent Nieuwewegen in de oude romaanse taal, Ook de Duitse taal kent dit als Nimwegen Nieuwe wegen.

Door deze link kan ervanuit gegaan worden dat deze regio een van de heilige coordinaten is.

U kent het gezegde; waar twee honden vechten gaat de derde ermee heen,.... ( Israel en Palestina vechten om een been en de derde ( Nederland , Zie geheime boodschap Bischop Tutu Zuid Afrika. Nederlandse vlag is Twee keer te zien in Sky Zuid Afrikaanse musical ) gaat met de heilige info ermee heen...)

De plaats waar ik geboren ben is nu gebouw gebouwd met naam Poortgebouw...Brinkersteeg. ( brink is ontmoetingsplaats ). Veenendaal Nederland = waterland; water heeft het antwoord om de komende tijd te gaan overleven... ( Masaru Emoto water weet het antwoord )..


God is alles - alles is een…

Eenheid in taal gevormd word door wereldwijd de Engelse les in te voeren ( engel zit in woord..)

Eenheid in taal zal zorgen tot het vinden komen en realiseren van vrede volle oplossingen welke directe betrekking hebben tot de overlevingsdrang van de mensheid. Eenheid zal ontstaan doordat duidelijk word dat elke religie maar een doel heeft namelijk liefde en het voortbrengen van een boodschap van hetgeen jij wilt geloven, vrije wilskracht zal gegeven worden mensen wereldwijd in te laten zien dat het verkeerd opvatten van opmerkingen vanuit andere taal gezien de oorzaak zijn tot het creëren van oorlog en haatzaaiende creatie's.

Alleen bij het daadwerkelijk en eerlijk bekijken van deze overeenkomsten ontdekt men een overduidelijk eenheid in denkwijze materie maar vooral geloofsovertuigingen. Dat de Goden bestaan is geen twijfel over mogelijk echter een

God bewijzen is niet aan ons maar aan het Hoogst Goddelijke.

Laten we ervan uit gaan dat elk mens hier op aarde zijn creatie vanuit liefde gedaan heeft, de wegenbouwer heeft met liefde zijn vak uitgeoefend net als de bomenkweker die de takken afzaagt van een boom niet wetende met wat voor schade hij aanricht in levensvormen welke wij trachten te sturen.. Zonder overduidelijke samenwerking met elkaar ontstaat geen creatie, de bruggenbouwer zal een architect en ingenieur nodig hebben het bouwobject te verwezenlijken zonder elkaar's kennis is uitvoer van creatie onmogelijk.

De plek welke als symbool stond voor geboorte van Ge di Christi Re kan gezien worden als nieuw symbool waar 13 appartementcomplexen een duidelijke samenhang vormen met de driehoek en de rondingen welke gebonden zijn door poorten.

Het project stad in de stad ( geen webpage van beschikbaar wel luchtfoto waarin driehoek te zien is van het project, de regenboog kleuren ( zie boodschap TUTU create the sunshine lands.. Learn everybody to have a place under the sun.. Rainbow nation.. ) zijn terug te vinden op het openingsplakaat.) mag dan ook gezien worden als zeer uniek project welke zonder dat de mens dit door heeft gehad zich ontwikkeld heeft tot zeer uniek bouwproject welke door onderbewuste handelingen perfect aangestuurd zijn vanuit de Kosmos.

De nieuwe plek op het landgoed Kwintelooyen markeert een zeer mooie plaats waar de energie zo hoog aanwezig is dat dit een aantrekkings kracht is voor velen. De plek is herkenbaar aan drie cirkels welke los van elkaar staan en bestaan uit natuurlijk materiaal.

De snelweg A12 is uitgeroepen tot Regenboogroute en is aan een zijde ook "gemerkt" aan kant van veenendaal met RE a12 ofwel 1=2=3 zo ook de eerste letter van het alfababet a ofwel de hoofdweg...)

Rhenen ookwel de Moederstad van Veenendaal genoemd is uitgeroepen tot millenium stad...


Ge Di Christi Ré